Kretsting 9. april 2019

Årsmøte/kretsting for Akershus svømmekrets avholdes 9. april kl 19:00 i Asker SKs kontoer på Holmen.

Innkalling er sendt klubbene, sammen med fullmaktsskjema. Sakspapirer kommer etter at frist for innsending av saker har gått ut.

Klubbene velger representant(er) til kretstinget på sine respektive årsmøter.

Saker som ønskes tatt opp på tinget sendes snarest til styret, og innen 26. mars 2019

Dokumentene vil fortløpende legges ut her: http://www.ahsk.no/?page_id=49

Vel møtt!

Kretsdommerkurs

Akershus svømmekrets arrangerer kretsdommerkurs onsdag 24. og torsdag 25. april 2019.
Klokken 18-21 begge dager.
Sted: Asker SKs kontor, Holmengata 6, 1394 Nesbru
(2. etasje i samme bygg som Meny, Maxbo)

Gratis for deltakere fra kretsen, og kr 850 kr for deltakere utenfor Akershus svømmekrets.

Påmeldingsfrist: 18. april
Påmelding til kurset skjer på minidrett.nif.no (link)
Har du har spørsmål om kurset: Rune Gran

Velkommen til kretsdommerkurs!

Dommerkurs i kretsen

Til alle svømmeklubber i Akershus

På tirsdagens styremøte ble det bestemt at Akershus svømmekrets skal gjennomføre 3 kretsdommerkurs (KD), 1 forbundsdommerkurs (FD) og 1 starterkurs (S) før sommeren.

FD- og S-kurs er gratis for kretsens klubber, og KD-kurset koster 850 kr pr deltaker.
For deltakere utenfor Akershus svømmekrets koster kursene 1000 kr.
Vi ønsker å spre kursene utover fylket. Så kurs i «nord», «øst» og «vest» når det kommer til KD-kurs.

Før vi setter datoer, ønsker vi tilbakemelding fra dere på disse punktene:

1) Hvor mange kandidater til KD-kurs ønsker klubben å stille med?

2) Er det noen klubber som ønsker å stille lokaler til disposisjon for KD-kurs?

3) Er det dommere i klubben som ønsker FD-kurs?

4) Er det dommere i klubben som ønsker S-kurs?

Fint om tilbakemelding kan komme innen 5. februar, så vi kan sette datoer med dommerinstruktør.

Dommersamling

Et nytt dommerår går mot slutten, og i den forbindelse ønsker vi å samle alle kretsens dommere til en førjulssamling. Samlingen vil inneholde faglig påfyll, sosialt samvær og utdeling av dommersekker (til de som ikke allerede har fått). Det blir også servert mat og drikke. Gi beskjed hvis det er noe vi må ta hensyn til i den forbindelse.

Er det noe du ønsker skal tas opp? Da er det fint om det gis beskjed om på forhånd så Rune kan få det inn i sitt opplegg.

Holmenhallen (konferanserom i kjeller)
Mandag 10. desember
Klokken 18-20.45

Påmeldingsfrist
Det er viktig at de som kommer melder dette inn innen 5. desember, da mat og drikke skal bestilles. Melding sendes til: leder@ahsk.no

Parkering
Det er 3 timer gratis parkering på Holmensenteret (inne i garasjen), og det er en kort gåtur på 300 meter tilbake til hallen.

Vel møtt!

Jubileumsstevne 2019

Til alle svømmeklubber i Akerhus svømmekrets,

Akershus Svømmekrets runder 30 år i 2019. I den forbindelse ønsker vi å arrangere et «Jubileumstevne» (1 dag) i løpet av 2019.

Vi søker derfor en klubb i kretsen som kan påta seg å være teknisk arrangør.
Det bør være en klubb som kan disponere en hall som har en viss tribunekapasitet.

Kretsen vil dekke kostander til blant annet premier, dommere, hall-leie samt stille med tidtageranlegg.
Overskudd for arrangementet beholdes i sin helhet av arrangerende klubb.

Hvis flere melder seg interessert vil vi foreta en loddtrekning.
Svarfrist: mandag 7. mai slik at vi kan få planlagt og lagt stevnet inn på terminlisten for 2019.

Merk, dette stevnet vil ikke gå foran andre stevner, så det må velges en åpen helg.
Det vil si en helg som ingen andre klubber i kretsen har stevner på.
Uke 6 (tidl LÅMØ-helg) er ikke aktuell, den blir opptatt fra neste år av.

E-post er sendt til alle svømmeklubbene, hvis ikke mottatt ta kontakt.

Dommerskjorte til kretsens dommer

I 2016 ble det vedtatt at kretsen dekker én dommerskjorte per kalenderår til våre dommere som dømmer jevnlig. Dette er gjeldende for alle svømmeidrettene. Kretsdommere som planlegger å ta Forbundsdommerkurs i løpet av inneværende år, ber vi avvente med å bestille skjorte til kurs er gjennomført.

Det vil bli sendt ut e-post til alle dommere i forbindelse med hver bestilling, og vi kommer til å kjøre 3-4 bestillingsrunder pr år, via e-post.

I bestillingen må jeg ha følgende info:

– Type skjorte; kretsdommer/forbundsdommer
– Størrelse (se vedlagt størrelsesguide under)
– Komplett adresse

Bestillingsliste sendes samlet fra kretsen til forbundet, og skjortene vil bli sendt ut direkte til dere fra NSF.

Merk at riktig bekledning for dommere er følgende (ingen unntak):
1. Hvit skjorte; krets- eller forbundsdommerskjorte fra NSF.
Skjorten skal være ned i buksen!
2. Hvit ugjennomsiktig lang bukse, eller skjørt som går nedenfor knærne når man sitter (ikke ankellangt skjørt).
Denne bestilles privat. Shorts eller piratbukser er ikke tillatt.
3. Hvite hele sko. Sandaler ol med åpen tå er ikke tillatt. Crocs er tillatt.
4. Hvite sokker evt. barbeint ned i sko dersom man måtte ønske.
5. Hvitt, eller annet lyst undertøy.
OBS; viktig at det ikke er mønster på disse, da dommertøy ofte blir gjennomsiktig når vått.
6. Hvitt belte

Kurs – Elektronisk tidtaking

Kretsen kan gi kurs i oppkopling av kretsens elektroniske tidtakingsutstyr (klokke, plater, resultattavle), samt instruksjon i bruken av Ares (programvaren som styrer Omega-klokken), Victoria (resultatservice), Speaker-programmet og Livetiming. Send en e-post til post@ahsk.no for avtale. Under menyvalget Tidtakersystemet finner du en del dokumentasjon.

Kurs i elektronisk tidtaking i Akershus

Kontaktinformasjon: Torbjørn Sund, torbjorn.sund@nesoya.no

2018

Dag Type Arrangørklubb Sted Mer info

Tilskudd til ikke-approberte konkurranser

Kretsen gir tilskudd til klubbene for å arrangere ikke-approberte konkurranser. Tilskuddet er på kr. 3.000,-. Søknad om tilskudd sendes forut for konkurranse på e-post til kretsen. Legg ved innbydelse og opplys om kontonummer for utbetaling. Det forutsettes at konkurransen er åpent, klubbinterne konkurranser støttes ikke.

Ny oppdatering 27/4-2019

Akershus svømmekrets gir tilskudd til klubbene for å arrangere ikke-approbert konkurranse, samt tilsvarende konkurranser innen idrettene synkron, stup, vannpolo, open water og mini-polo. Tilskuddet er på kr. 3.000,-. Søknad om tilskudd sendes forut for konkurransen på e-post til kretsen. Legg ved innbydelse og opplys om kontonummer for utbetaling. Det forutsettes at konkurransen er åpent, klubbinterne konkurranser støttes ikke. Dette er gjeldende fra og med 01.01.2018.

Vedtak pr. 11/4-2018

Støtte til nasjonale mesterskap

Til kretstinget kom det inn forslag om Akershus svømmekrets kunne støtte klubbene økonomisk når det avholdes nasjonale mesterskap.

Styret i Akershus svømmekrets er positive til å gi økonomisk støtte til klubb som tar på seg arrangement av nasjonalt mesterskap, og utarbeidet følgende vedtak som ble vedtatt på kretstinget.

Akershus svømmekrets kan gi en underskuddsgaranti, eller underskuddsdekning, på inntil kr 20.000 til klubb i kretsen som arrangerer nasjonalt mesterskap. Dette gjeldende for NM, NMjr./UM og ÅM i svømming, samt tilsvarende mesterskap innen grenene synkron, stup, vannpolo, open water og master. Klubber fra kretsen som arrangerer nasjonale mesterskap kan søke i etterkant av gjennomførelse. Utbetaling kan først skje etter at detaljert regnskap er oversendt kretsen. Dette er gjeldende fra og med 01.01.2018.

Vedtak pr.  9/4-2018 (Kretsting)