Treningstilskudd og Covid-19

Styret i ASK har besluttet følgende; På grunn av Covid-19 pandemien, gir kretsen ingen treningstilskudd når trening skjer i utlandet. Dette gjelder alle svømmeidrettene. Vi oppfordrer til organisert trening i Norge inntil videre.

Vedtaket er gjeldende fra 12/3-2020

Vedtatt: 6/7-2020

Jubileumsstevne 2019 (2020)

Oppdatering november 2019

Stevnets arbeidskomité har dessverre ikke kommet helt i mål med alle oppgavene og de aktivitetene som vi ønsker å få med som en del av stevnet. Vi har derfor valgt å utsette arrangementet til 2020. Dato vil bli bestemt i samråd med berørte klubber og miljøer, og vil bli publisert her så snart det er avgjort.

Følg med!

Dommerskjortebestilling 2019

Til dommere innen alle svømmeidretter i Akershus Svømmekrets
(Ved utsendelse av e-post, er det mange adresser som ikke er gyldige. Sjekk opp dine kontaktdata på medley.no)

I 2016 ble det også vedtatt at kretsen dekker én dommerskjorte per kalenderår til våre dommere som dømmer jevnlig.

Nå kommer en ny bestillingsrunde, og årets siste. Bestillingsfrist: 15. oktober 2019
Har du ikke mottatt skjorte tidligere i år, kan du bestille nå. Dere som har bestilt tidligere i år, men ikke mottatt – bestill påny. Det har vært tomt på lager hos Idrettsbutikken i enkelte størrelser lenge. Dette skal nå være i orden.

I bestillingen må jeg ha følgende info:

 • Type skjorte; kretsdommer/forbundsdommer
 • Størrelse (se vedlagt størrelsesguide under)
 • Komplett adresse

Bestillingsliste sendes samlet fra kretsen til forbundet, og skjortene vil bli sendt ut direkte til dere fra NSF.

Merk at riktig bekledning for dommere er følgende (ingen unntak):

 1. Hvit skjorte; krets- eller forbundsdommerskjorte fra NSF.
  Skjorten skal være ned i buksen!
 2. Hvit ugjennomsiktig lang bukse, eller skjørt som går nedenfor knærne når man sitter (ikke ankellangt skjørt).
  Denne bestilles privat. Shorts eller piratbukser er ikke tillatt.
 3. Hvite hele sko. Sandaler ol med åpen tå er ikke tillatt. Crocs er tillatt.
 4. Hvite sokker evt. barbeint ned i sko dersom man måtte ønske.
 5. Hvitt, eller annet lyst undertøy.
  OBS; viktig at det ikke er mønster på disse, da dommertøy ofte blir gjennomsiktig når vått.
 6. Hvitt belte

Kretsdommerkurs

Akershus svømmekrets arrangerer kretsdommerkurs onsdag 6. og onsdag 13. november 2019.
Klokken 18-21 begge dager.
Sted: Asker SKs kontor, Holmengata 6, 1394 Nesbru
(2. etasje i samme bygg som Meny, Maxbo)

Gratis for deltakere fra kretsen, og kr 850 kr for deltakere utenfor Akershus svømmekrets.

Påmeldingsfrist: 23. oktober
Påmelding til kurset skjer på minidrett.nif.no (link)
Har du har spørsmål om kurset: Rune Gran

Velkommen til kretsdommerkurs!

Tilskudd til trening i dypt basseng

Styret i ASK har besluttet å støtte synkrontrening i basseng med dybde på 3 meter. Støtten er beregnet å dekke leie/delvis leie av basseng avhengig av klubbens størrelse og antall deltakere, og kan gis inntil to ganger per semester. Send søknad på e-post med opplysning om tidspunkt, antall svømmere og kostnad. Samt dokumentasjon i form av faktura, kvittering o.l. Dette til vårt regnskap. Støtten beregnes med utgangspunkt i prisene for leie. Støtten gjelder i nærmiljø og/eller ved treningsleirer i inn- og utland. Merk at tilskuddet gjelder kostnader knyttet til bassengleie, ikke til treningsleir generelt.

Synkronklubber kan søke om tilskudd opp til 5000 kroner pr semester. Søknaden skal være kretsen i hende innen 4 uker etter endt trening/opphold.

Vedtaket er gjeldende fra 1/1-2019

Vedtatt: 23/9-2019

Tilskudd; kostholdsforedrag

Styret i Akershus svømmekrets har besluttet å gi støtte til klubber som arrangerer foredrag om kosthold for utøvere og foresatte. Kriteriet for å få tilskudd er at minst 2 klubber går sammen om å arrangere og at foredraget er på 2 x 45 minutt (som et minimum). Støtten gis én gang per kalenderår, og er inntil kr 5000.

Søknad om tilskudd sendes etter avholdt foredrag, og må inneholde kopi av faktura fra foredragsholder med utdanning innen ernæring og idrett. Samt innbydelse til de aktuelle klubbene som er med og arrangerer.

Vedtaket er gjeldende fra 1/9-2019

Vedtatt: 18/9-2019

Dommerkurs

Akershus svømmekrets dekker kurskostnadene for dommerkurs (kretsdommer-, forbunds- og starterkurs) når dette arrangeres i regi av kretsen. Det er en forutsetning at deltakere tilhører klubber i kretsen.

Presisering: Kurs skal meldes inn til kretsen på e-post (leder@ahsk.no) med link til min idrett. Kurset blir så annonsert på vår hjemmeside og alle klubbene i kretsen får tilsendt invitasjon. Denne invitasjonen sendes av kretsen, når kurset er meldt inn til oss. Avvik fra dette kan føre til at støtten bortfaller.

Kostnaden for deltakere utenfor kretsen dekkes ikke, men de kan delta ved å betale en kursavgift. Per dags dato er denne avgiften på 850 kr per deltaker for krets- og forbundsdommerkurs og 1200 kr per deltaker for starterkurs.

Dette vedtaket gjelder for alle svømmeidrettene.

Dette vedtaket er gjeldene fra og med 1/1-2019

Vedtak per 19/3-2019

Dommerkurs i kretsen

Til alle svømmeklubber i Akershus

På tirsdagens styremøte ble det bestemt at Akershus svømmekrets skal gjennomføre 3 kretsdommerkurs (KD), 1 forbundsdommerkurs (FD) og 1 starterkurs (S) før sommeren.

FD- og S-kurs er gratis for kretsens klubber, og KD-kurset koster 850 kr pr deltaker.
For deltakere utenfor Akershus svømmekrets koster kursene 1000 kr.
Vi ønsker å spre kursene utover fylket. Så kurs i «nord», «øst» og «vest» når det kommer til KD-kurs.

Før vi setter datoer, ønsker vi tilbakemelding fra dere på disse punktene:

1) Hvor mange kandidater til KD-kurs ønsker klubben å stille med?

2) Er det noen klubber som ønsker å stille lokaler til disposisjon for KD-kurs?

3) Er det dommere i klubben som ønsker FD-kurs?

4) Er det dommere i klubben som ønsker S-kurs?

Fint om tilbakemelding kan komme innen 5. februar, så vi kan sette datoer med dommerinstruktør.

Jubileumsstevne 2019

Til alle svømmeklubber i Akerhus svømmekrets,

Akershus Svømmekrets runder 30 år i 2019. I den forbindelse ønsker vi å arrangere et «Jubileumstevne» (1 dag) i løpet av 2019.

Vi søker derfor en klubb i kretsen som kan påta seg å være teknisk arrangør.
Det bør være en klubb som kan disponere en hall som har en viss tribunekapasitet.

Kretsen vil dekke kostander til blant annet premier, dommere, hall-leie samt stille med tidtageranlegg.
Overskudd for arrangementet beholdes i sin helhet av arrangerende klubb.

Hvis flere melder seg interessert vil vi foreta en loddtrekning.
Svarfrist: mandag 7. mai slik at vi kan få planlagt og lagt stevnet inn på terminlisten for 2019.

Merk, dette stevnet vil ikke gå foran andre stevner, så det må velges en åpen helg.
Det vil si en helg som ingen andre klubber i kretsen har stevner på.
Uke 6 (tidl LÅMØ-helg) er ikke aktuell, den blir opptatt fra neste år av.

E-post er sendt til alle svømmeklubbene, hvis ikke mottatt ta kontakt.