Klubbene må selv besørge transport av anlegget mellom hallen og stedet der anlegget er oppbevart,  City Self Storage Billingstad, Stasjonsveien 20, 1396 Billingstad, bod 1308. Kjør forbi bilsakkyndige og ta så første stikkvei til høyre.

Transport bør skje i lukket henger eller varebil. Utstyret er tungt, det trengs minst to (sterke) personer, og det anbefales henger / bil med lastelem. Se dimensjoner på kasser og tralle her. Merk spesielt høyden på transporttrallen. Dag og tidspunkt for henting og retur avtales med Torbjørn Sund, e-post tid@ahsk.no, mobil 90559712. Selvbetjent henting og/eller retur er mulig, se lenger ned.

Når det er bare 1-2 uker mellom konkurranser kan anlegget gå direkte mellom arrangørklubbene for å spare transportslitasje og -kostnader, forutsatt at det oppbevares forsvarlig innelåst i mellomtiden. Hvis anlegget trenger vedlikehold/reparasjon etter en konkurranse må det allikevel returneres Billingstad.
I vinterhalvåret må anlegget akklimatiseres i oppvarmet rom med åpne transportkasser før det bringes inn i svømmehall.
Anlegget skal rengjøres og tørkes skikkelig etter bruk. Innslagsplatene spyles med ferskvann, utstyr som er blitt vått tørkes om mulig. Lange kabler kveiles opp og stripses.
Feil/mangler som oppdages rapporteres så raskt som mulig til Torbjørn Sund på e-post tid@ahsk.no eller telefon 905 59 712.

NB! Anlegget er IKKE forsikret!
Leietaker er økonomisk ansvarlig for kostnader ved skade på anlegget som ikke skyldes normal slitasje, fra utlevering til retur. Avdekkes det feil eller mangler som ikke er meldt inn og godkjent som ordinær slitasje vil dette bli utbedret for leietaker sin kostnad.

Selvbetjent henting og retur

Etter avtale kan anlegget klargjøres for selvbetjent henting og retur. Lageret er tilgjengelig 06-23 alle dager.
Utstyr som alltid skal være med:

  • tralle med 8 innslagsplater
  • kasse med 2 lystavler
  • 3 Zarges transportkasser (lastestropper i en av kassene)
  • rød koffert med kodeblokker og trykknapper
  • kabelbeskyttere (ligger oppå kassen med lystavler)

Det må også avtales om det er behov for:

  • anviserplater for 800 m/1500 m
  • ekstra sett med kodeblokker for 25m-øvelser (rekrutt)

Den som henter vil motta kode for å åpne porten og kode for hengelås på boden på SMS.