Styret

Funksjon Navn e-post Klubb
Styreleder Mona Underdal-Loktu leder@ahsk.no Asker SK
Nestleder Rune Gran rune.gran@hotmail.com Kolbotn SK
Styremedlem Kari Marie Swensen karimarie.swensen@folloradet.no Ski SK
Styremedlem Kjetil Berge kberge@cisco.com Bærumsvømmerne
Styremedlem Torbjørn Sund ts@ahsk.no Asker SK
Styremedlem Øystein Kvisla oystein.kvisla@gmail.com Kolbotn IL
Varamedlem Thomas G. Moen svomming@nannestadil.no Nannestad IL

Valgkomité
E-post: valgkomite@ahsk.no

Funksjon Navn Klubb
Medlem Anette Berg Bærumsvømmerne
Medlem Bjørn Gran Ski SK
Varamedlem Heidi Daleng Ullensakersvømmerne

Kontrollutvalg
E-post: kontrollutvalg@ahsk.no

Funksjon Navn Klubb
Medlem Olav Eikemo Asker SK
Medlem Jorunn Sunde Drøbak/Frogn IL
Varamedlem Arne Prestegarden LRK

Andre funksjoner

Funksjon Navn e-post
Dommeransvarlig (til konkurranser) Bjørn Gran bgran@online.no
Dommerinstruktør Rune Gran dommer@ahsk.no
Tidtakeranlegg Torbjørn Sund tid@ahsk.no