Styret i Akershus svømmekrets har det overordnede ansvaret for Akershus svømmekrets ́ økonomi.

Organisasjonsnummer: 920 725 937
Bankforbindelse: DNB
Bankkonto: 1506.22.33599

Svømmekretsen har utarbeidet en «Økonomihåndbok» og denne ligger -> her
Den beskriver våre økonomiske rutiner, fullmaktsmatriser m.m.

Akershus svømmekrets bruker Administrativ Regnskapsservice AS, og de fører kretsens regnskap, og utarbeider rapporter per termin og ved årsavslutning. Firmaet er en autorisert regnskapsbedrift som ble stiftet i 1985.

Er det ønskelig med innsyn i terminrapporter, ta kontakt!

I 2020 ble det bestemt at alle særkretser skal velge kontrollutvalg på hvert kretsting.
Kontrollutvalget har arbeidsoppgaver som strekker seg utover hva engasjert revisor uttaler seg om og derfor må utføre egen informasjonsinnhenting og kontroller utover engasjert revisors arbeid. For mer informasjon, se -> her