Styret i Akershus svømmekrets har det overordnede ansvaret for kretsens økonomi.

Link til Fullmaktsreglement -> her

Organisasjonsnummer: 920 725 937
Bankforbindelse: DnB
Bankkonto: 1506.22.33599 (generelt) og 1506.85.06090 (tidtakeranlegg)

Svømmekretsen har utarbeidet en «Økonomihåndbok» og denne ligger -> her
Den beskriver våre økonomiske rutiner, fullmaktsmatriser m.m.

Akershus svømmekrets bruker DnB Regnskap og kretsen fører selv regnskap, og utarbeider rapporter per termin og ved årsavslutning. Kontrollutvalget følger opp regnskapet til svømmekretsen.

Er det ønskelig med innsyn i terminrapporter, ta kontakt!

I 2020 ble det bestemt at alle særkretser skal velge kontrollutvalg på hvert kretsting.
Kontrollutvalget har arbeidsoppgaver som strekker seg utover hva engasjert revisor uttaler seg om og derfor må utføre egen informasjonsinnhenting og kontroller utover engasjert revisors arbeid. For mer informasjon, se -> her