Fotograf: Elisabet Romedal. Penger

Akershus svømmekrets har ulike tilskuddsordninger, og vi ønsker å bistå klubbene der det er behov. Derimot er det vanskelig å vite hvor skoen trykker for alle klubbene. Kretsen har derfor en «åpen» tilskuddsordning.

Svømmeklubbene kan sende søknad om tilskudd til gjennomføring av seminarer o.l., og aktiviteter som fremmer breddeidretten.

Søknaden sendes på e-post (leder@ahsk.no) i forkant, med informasjon om planlagt aktivitet og budsjett. Kretsen vil behandle raskt, og svar med evt. tilskuddssum vil blir gitt innen 10 dager fra mottatt søknad.

Vedtak pr. 21/01-2015