I dag har Akershus svømmekrets vedtak på at det dekkes kursavgift på både krets- og forbundsdommerkurs når i regi av svømmekretsen.

Kretsen står i en slik situasjon at det trenges mange flere dommere, både krets- og forbundsdommere. Kostnaden for et kurs for kretsen er på ca 4000 kr; ca 7000 i utgifter også får kretsen tilbake 3000 kr i utdanningstilskudd fra NSF. Deltakeravgiften er på 850 kr.

Det legges frem forslag om å utvide tilskuddet slik at potensielle deltakere som eksempelvis bor nære en annen krets/klubb utenfor egen krets kan få delta på kurs hos dem, fremfor å kanskje droppe pga avstand. Dette er også høyaktuelt når digitale kurs arrangeres på ulike steder i Norge.

Forslag til vedtak:
Akershus svømmekrets dekker deltakeravgift (NSF sine takster) for deltakere på både kretsdommer- og forbundsdommerkurs i regi av annen krets/klubb utenfor vår krets, inkluderte digitale dommerkurs.

Følgende hadde ordet i saken:
Ingen

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

Gjeldende fra 1/3-2023