Foto: Sunn idrett

Sunn idrett for unge utøvere!

Akershus svømmekrets skal arrangere to webinarer i året som er åpent for alle klubber i hele landet og deres medlemmer/foresatte/trenere, – uavhengig av svømmeidrett. Kosthold er viktig, uansett hva slags trening man driver med.

Webinarene blir avholdt på våren og høsten, og er gratis for alle; utøvere, foresatte, trenere og andre støttepersoner tilknyttet klubb.

Les mer under, eller gå inn på deres hjemmeside

Foto: Sunn idrett

Spis smart foredrag
«Spis smart» er et foredrag for unge idrettsutøvere i lokale klubber, idrettslag og kretser. Foredraget er tilpasset både jenter og gutter og handler om hvordan unge idrettsutøvere kan optimalisere kostholdet sitt for å prestere bedre både i idrett og på skole. Foredraget har en praktisk tilnærming med fokus på å gi idrettsungdom enkle og praktiske råd som de kan ta med seg i sin treningshverdag.

Foredraget er basert på nasjonale kostholdsanbefalinger og Olympiatoppens anbefalinger for idrettsernæring, og retter seg mot aldersgruppen 13-18 år. For utøvere under 15 år ber vi alltid om at de stiller med en foresatt, og det synes vi også det er positivt om eldre utøvere gjør. Foredraget varer i ca. 45 minutter.

Spis smart foredrag + foreldrenes halvtime
Sunn idrett tilbyr også «foreldrenes halvtime» i forlengelsen av et «Spis smart» foredrag. Dette er en 30 minutters seanse med bare de voksne til stede, hvor en går mer inn på hvordan mat, kropp og vekt kan bli problematisk for noen. Det fokuseres på hvordan foreldre og trenere kan være gode støttespillere for ungdommen, og bidra til å forebygge spiseforstyrrelser og fange opp og hjelpe de som strever.

Foto: Sunn idrett