Kretsen gir støtte til kurs i tidtaking og resultatservice med bruk av elektronisk tidtakingsutstyr. Send en e-post til post@ahsk.no for nærmere informasjon.

Krets- og forbundsdommerkurs, samt starterkurs

Kretsen arrangerer både krets- og forbundsdommerkurs, samt starterkurs. Send en e-post til dommer@ahsk.no for mer informasjon.

Kurskostnadene dekkes av kretsen når vedtatte kriterier er fulgt.
Se vedtak her