Kretsen gir støtte til kurs i tidtaking og resultatservice med bruk av elektronisk tidtakingsutstyr. Send en e-post til post@ahsk.no for nærmere informasjon.

Kurskostnadene dekkes av kretsen når vedtatte kriterier er fulgt.
Se vedtak her