Foto: NIF

Norsk idrett sier #STOPP til alle former for diskriminering

Norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering.

– Skal vi lykkes med å leve opp til vår visjon, «idrettsglede for alle», må vi ha et langsiktig fokus og jobbe systematisk mot alle former for diskriminering på ulike nivå, hver dag.

Idrettspresident Berit Kjøll

Aktuelle temasider:

Seksuell trakassering og overgrep

Vold og trusler

Rasisme og diskriminering

Video: NIF
Video: NIF
Video: NIF
Video: NIF
Video: NIF