Link til mer informasjon -> her

Æresmedlemmer

2024

 • Rune Gran
  Rune Gran representerer Kolbotn IL, tidligere medlem i Ski SK, og har vært en markant skikkelse i Akershus svømmekrets i mange år. Rune er dommerinstruktør, overdommer, internasjonal dommer samt medlem i LEN. Den innsatsen Rune har lagt ned i å utdanne nye dommere i og utenfor svømmekretsen er uvurderlig. Han har også vært medlem av styret i svømmekretsen i mange år. Svømmekretsen har i dag 158 aktive svømmedommere, og de aller fleste har et forhold til Rune Gran. Svømmekretsen er stolt av å ha en representant som blant annet har vært dommer i OL, YOG og VM, og ikke minst som overdommer under VM Masters. Rune er med på å utvikle dømmingen innen svømming, blant annet ved å bistå i WAs innføring av videodømming i internasjonale mesterskap.
  Svømmekretsen ønsker å takke Rune for en utrøttelig innsats for dommere og dommerutdanning, og håper dette vil fortsette i mange år til.

2022

 • Elisabeth Fosjord
  Akershus svømmekrets ble startet opp i 1989, og Elisabeth Fosjord var med fra starten som leder i opplæringsutvalget. Hun organiserte halvårlige instruktørkurs på alle nivåer: babysvømming, svømmeinstruktør i begynner- og videregående opplæring, samt treneropplæring. Hun organiserte og var instruktør på kretsens HLR- og livredningskurs i vann fra ca 1990. Hun avholdt også jevnlige kurs i svømmeopplæring for lærere, barnehageansatte og foreldre. Elisabeth sto også ansvarlig for flere treningssamlinger i regi av kretsen, både på Hamar og på Skjetten. Til disse hentet hun inn de beste trenerne i Norge. Livredningsansvarlig i kretsen, styremedlem gjennom flere perioder.

 • Johan Petter Nystuen, Ås IL
  Johan Petter Nystuen representerer Ås IL Svømming og har vært dommer for klubben i over 40 år. Det står utrolig respekt av en slik lang og god dommerkarriere. I en tid hvor det kan være utfordrende å rekruttere og beholde frivillige innen idretten så er det imponerende at Johan Petter har «holdt ut» i alle disse årene. Han har bidratt på bassengkanten som en stor inspirasjonskilde for både nye dommeraspiranter og de mer erfarne dommerne. Han har alltid et godt råd å komme med og har vært til stor hjelp med å veilede hele dommerstanden med all sin gode erfaring. Johan Petter sin innsats som dommer på bassengkanten som Akershus svømmekrets har dratt stor nytte av om han har vært overdommer, måldommer, teknikkdommer eller vendedommer. Han har tatt alle oppgavene med det samme smilet og det gode humøret.
 • Odvar Jacobsen, Bærumssvømmerne
  Odvar Jacobsen begynte i Bærumssvømmerne i 1995 og ble da gruppeleder for en av svømmegruppene. Han var formann i svømmegruppa i mange år. Han ble samtidig med i styret i klubben som styremedlem, og etter hvert styreleder. Odvar har i stor grad bidratt til å utvikle Bærumssvømmerne. For sin lange innsats i Bærumssvømmerne ble han æresmedlem i klubben. Odvar ble etter hvert kretsdommer, overdommer og starter, og bidro på stevner i over 30 år. Det er få som kan skilte med så mange år innen dommergjerningen. Styret vil også fremheve hans mangeårige innsats som medlem av kretsstyret, hvorav 12 år som styreleder, og etter hvert kasserer i styret. Odvar Jacobsen var også i mange år med i arrangementskomiteen for Vivil-Lekene, som er et landsomfattende idrettsarrangement for utviklingshemmede og arrangeres av Vivil IL. Lekene går av stabelen i månedsskifte mai/juni hvert år på Nadderud Stadion i Bærum. Hele 600 deltagere pluss 250 ledsagere fra Alta i nord til Kristiansand i sør deltar, noe som gjør Vivil-Lekene til et av de største idrettsmønstringer for utviklingshemmede i Norge.

 • Vidar Kristiansen
  Vidar Kristiansen har vært en aktiv ildsjel i Ski svømmeklubb siden 1998. Han ble valgt inn i klubbens styre i 2003 som varamedlem og ansvarlig for vaktlistene for publikumssvømming. Allerede året etter (i 2004) ble Kristiansen valgt til leder i styret – ett verv han hadde i tre perioder – til 2009.
  I 2007 ble Vidar Kristiansen valgt inn i styret i Akershus svømmekrets, og i 2010 valgt til leder av styret. Han var leder i to perioder. Styret i Akershus svømmekrets vil gjerne understreke at Vidar Kristiansen i alle disse årene var en pådriver i Ski svømmeklubbs arbeid med alt fra å få i gang dugnadsjobber til å få pusset opp/rehabilitert Langhus Bad. Han var en ankermann i arbeidet med å forberede klubbens egne stevner ved å rigge til og sette opp tidtageranlegg. Selv etter at Kristiansens egne to barn sluttet som aktive konkurransesvømmere, trådte han til og hjalp klubben med dette arbeidet. Han har hatt ansvaret for kretsens tidtageranlegg helt frem i vinteren 2013 ved at anlegget har vært oppbevart på Langhus Bad.

Diplom

2022

 • Bernt Steinland, Bærumssvømmerne
  Bernt Steinland har vært en viktig pådriver for at svømmehallen på Rud, BIP-hallen. Dette har han gjort som frivillig og ildsjel i BSV. Innsatsen har vært betydelig og utslagsgivende for at svømmehallen sto klar i august 2021. 31. oktober 2014 utalte Bernt til Budstikka: – Vi ønsker at flest mulig i befolkningen skal få muligheten til å svømme, at barn skal få svømmeopplæring og selvfølgelig at aktive svømmere skal få et bra sted å trene. 14. september 2017 vedtok kommunen at en ny svømmehall skulle bygges i Bærum Idrettspark. Mellom 2014 og 2018 hadde Bernt jevnlig og tett dialog med kommunen og politikere i kommunen for å vise at et svømmeanlegg kunne bygges med rimeligere løsninger enn det man først hadde tenkt seg, og at anlegget ville komme hele Bærums befolkning til gode. Han ga aldri opp og jobbet svært målrettet for at kommunen skulle vedta ny svømmehall. Når 50-metersbassenget og undervisningsbassenget i BIP-hallen i dag står ferdig, har dette bidratt til et løft for svømmeidretten som går langt utover bedre vilkår for klubbens aktive utøvere. Det er flere klubber i Oslo og Viken som har/har hatt glede av å bruke 50-meters bassenget som oppkjøring før spesielle stevner eller jevnlig trening. Bassenget var også sentralt for forberedelsene til OL i Tokyo i 2021, hvor koronarestriksjoner gjorde det vanskelig å reise ut av Norge eller til andre kommuner. I tillegg har det gitt bedre vilkår for kommunen og BSVs svømmeopplæring, samt gitt Bærums befolkning en veldig god grunn til å bruke svømming som mosjon og trening – eller bare å leke i vann.

 • Jostein Rustad, Asker SK
  Asker svømmeklubb ble etablert 1957, og var lenge basert hovedsakelig på foreldre både som trenere og for klubbdrift. Fra ca 1990 utviklet imidlertid klubben seg i profesjonell retning, og Jostein Rustad var sentral i dette arbeidet. Klubben fikk eget kontor, daglig leder, profesjonelle og dyktige trenere, og en kraftig økning i antall aktive svømmere. Jostein var også pådriver for å profesjonalisere klubbens meget populære tilbud om svømmeundervisning. Han var over mange år sentral i organiseringen av klubbens svømmestevner, både som initiativtaker, som stevneleder, og som medansvarlig for tidtaking og resultatservice. Jostein arbeidet som lærer i Askerskolen, og hadde gode kontakter innen kultur og idrett i kommuneadministrasjonen. Han var også godt kjent med sentrale politikere. Dette kontaktnettet utnyttet han som deltaker i gruppen i svømmeklubben som arbeidet for bygging av ny svømmehall i Asker, til erstatning for den gamle hallen på Landøya ungdomsskole. Jostein har sittet i styret i Asker svømmeklubb nesten uten avbrudd siden 1990 fram til ca 2014. Han ble i 2008 utnevnt til æresmedlem i klubben. Han har også vært styremedlem i Akershus idrettskrets, og har vært leder av valgkomiteen i perioden 2010-2018.

Medaljebonus

2021

 • Tomoe Zenimoto Hvas, Bærumsvømmerne – kr 5000
  For imponerende innsats, nordisk rekord og sølv i VM kortbane 2021 Abu Dhabi Forente Arabiske Emirater

2019

 • Tomoe Zenimoto Hvas, Bærumsvømmerne – kr 5000
  For imponerende innsats, nordisk rekord og sølv i EM, Glasgow 

2018

 • Henrik Christiansen, SSK Skjetten – kr 5000
  For fremragende innsats i langbane-EM, Glasgow
 • Tomoe Zenimoto Hvas, Bærumsvømmerne – kr 15000
  For fremragende innsats og både gull, sølv og bronse i ungdoms-OL, Argentina

2017

 • Henrik Christiansen, SSK Skjetten – kr 5000
  For bronse på 400 meter fri, EM kortbane i København
 • Tomoe Zenimoto Hvas, Bærumsvømmerne – kr 5000
  For bronse på 200 meter medley, EM kortbane i København 

2015

 • Henrik Christiansen, SSK Skjetten – kr 5000
  For bronse på 1500 meter, EM kortbane i Israel

2014

 • Henrik Christiansen, Lørenskog/Rælingen KK – kr 10000
  For fremragende innsats i junior-EM, Dortrecht og ungdoms-OL, Nanjing
 • Filip Julius Devor, Bærum Stup – kr 5000
  For fremragende innsats og sølv i EM, Bergamo Italia 
 • Elise Næss Olsen, Asker SK – kr 5000
  For fremragende innsats i ungdoms-OL, Nanjing

2010

 • I 2010 valgte kretsen å hedre 14 dommere i svømming og vannpolo som hadde gjort en innsats over lang tid, dvs. over 20 år.