AVLYST – Kretsdommerkurs i svømming på Jessheimbadet 5. & 12. januar 2022

Kurset er avlyst inntil videre, kommer tilbake til ny dato.

Akershus svømmekrets skal gjennom Ullensakersvømmerne arrangere kretsdommerkurs i svømming. Kurset holdes i det nye Jessheimbadet 5. og 12.1 2022 kl. 18:00-21:00. Det blir enkel servering under kurset.

I mellom de 2 kursdagene skal det gjennomføres et kort nettbasert kurs som man får tilgang til etter påmelding til kurset.

Kurset er gratis for kretsens deltagere. For deltagere tilknyttet klubber utenfor Akershus svømmekrets vil prisen være kr. 850,- pr. deltager. Klubben deltageren er tilknyttet vil da bli fakturert i etterkant.

Påmelding til kurset gjøres på: https://minidrett.nif.no

Spørsmål til kurset kan stilles:

Rune Gran (Dommerinstruktør NSF): rune.gran@hotmail.com

Runar Kletvang (Dommeransvarlig Ullensakersvømmerne): runar.kletvang@outlook.com

Velkommen skal dere være 🙂
Dommerinstruktør Rune Gran

Ny kolleksjon av dommerklær

Akershus svømmekrets har inngått en tentativ avtale med Scantrade, vedrørende en kleskolleksjon for dommere i kretsen. De har gitt oss god rabatt, og klærne vil få logoen trykket på. Dette er klær som dere kjøper selv, og ikke et krav om å kjøpe. 

Før bindende avtale inngås, ønsker kretsen å lodde stemningen for dette tilbudet.

Hvis interesse, er det ingenting i veien for å utvide kolleksjonen.

Vi i kretsen håper dette vil bli tatt imot positivt, og ser frem til å høre hvordan mottakelsen blir.

Dommerskjortebestilling 2019

Til dommere innen alle svømmeidretter i Akershus Svømmekrets
(Ved utsendelse av e-post, er det mange adresser som ikke er gyldige. Sjekk opp dine kontaktdata på medley.no)

I 2016 ble det også vedtatt at kretsen dekker én dommerskjorte per kalenderår til våre dommere som dømmer jevnlig.

Nå kommer en ny bestillingsrunde, og årets siste. Bestillingsfrist: 15. oktober 2019
Har du ikke mottatt skjorte tidligere i år, kan du bestille nå. Dere som har bestilt tidligere i år, men ikke mottatt – bestill påny. Det har vært tomt på lager hos Idrettsbutikken i enkelte størrelser lenge. Dette skal nå være i orden.

I bestillingen må jeg ha følgende info:

 • Type skjorte; kretsdommer/forbundsdommer
 • Størrelse (se vedlagt størrelsesguide under)
 • Komplett adresse

Bestillingsliste sendes samlet fra kretsen til forbundet, og skjortene vil bli sendt ut direkte til dere fra NSF.

Merk at riktig bekledning for dommere er følgende (ingen unntak):

 1. Hvit skjorte; krets- eller forbundsdommerskjorte fra NSF.
  Skjorten skal være ned i buksen!
 2. Hvit ugjennomsiktig lang bukse, eller skjørt som går nedenfor knærne når man sitter (ikke ankellangt skjørt).
  Denne bestilles privat. Shorts eller piratbukser er ikke tillatt.
 3. Hvite hele sko. Sandaler ol med åpen tå er ikke tillatt. Crocs er tillatt.
 4. Hvite sokker evt. barbeint ned i sko dersom man måtte ønske.
 5. Hvitt, eller annet lyst undertøy.
  OBS; viktig at det ikke er mønster på disse, da dommertøy ofte blir gjennomsiktig når vått.
 6. Hvitt belte

Dommerkurs i kretsen

Til alle svømmeklubber i Akershus

På tirsdagens styremøte ble det bestemt at Akershus svømmekrets skal gjennomføre 3 kretsdommerkurs (KD), 1 forbundsdommerkurs (FD) og 1 starterkurs (S) før sommeren.

FD- og S-kurs er gratis for kretsens klubber, og KD-kurset koster 850 kr pr deltaker.
For deltakere utenfor Akershus svømmekrets koster kursene 1000 kr.
Vi ønsker å spre kursene utover fylket. Så kurs i «nord», «øst» og «vest» når det kommer til KD-kurs.

Før vi setter datoer, ønsker vi tilbakemelding fra dere på disse punktene:

1) Hvor mange kandidater til KD-kurs ønsker klubben å stille med?

2) Er det noen klubber som ønsker å stille lokaler til disposisjon for KD-kurs?

3) Er det dommere i klubben som ønsker FD-kurs?

4) Er det dommere i klubben som ønsker S-kurs?

Fint om tilbakemelding kan komme innen 5. februar, så vi kan sette datoer med dommerinstruktør.

Dommersamling

Et nytt dommerår går mot slutten, og i den forbindelse ønsker vi å samle alle kretsens dommere til en førjulssamling. Samlingen vil inneholde faglig påfyll, sosialt samvær og utdeling av dommersekker (til de som ikke allerede har fått). Det blir også servert mat og drikke. Gi beskjed hvis det er noe vi må ta hensyn til i den forbindelse.

Er det noe du ønsker skal tas opp? Da er det fint om det gis beskjed om på forhånd så Rune kan få det inn i sitt opplegg.

Holmenhallen (konferanserom i kjeller)
Mandag 10. desember
Klokken 18-20.45

Påmeldingsfrist
Det er viktig at de som kommer melder dette inn innen 5. desember, da mat og drikke skal bestilles. Melding sendes til: leder@ahsk.no

Parkering
Det er 3 timer gratis parkering på Holmensenteret (inne i garasjen), og det er en kort gåtur på 300 meter tilbake til hallen.

Vel møtt!

Dommerskjorte til kretsens dommer

I 2016 ble det vedtatt at kretsen dekker én dommerskjorte per kalenderår til våre dommere som dømmer jevnlig. Dette er gjeldende for alle svømmeidrettene. Kretsdommere som planlegger å ta Forbundsdommerkurs i løpet av inneværende år, ber vi avvente med å bestille skjorte til kurs er gjennomført.

Det vil bli sendt ut e-post til alle dommere i forbindelse med hver bestilling, og vi kommer til å kjøre 3-4 bestillingsrunder pr år, via e-post.

I bestillingen må jeg ha følgende info:

– Type skjorte; kretsdommer/forbundsdommer
– Størrelse (se vedlagt størrelsesguide under)
– Komplett adresse

Bestillingsliste sendes samlet fra kretsen til forbundet, og skjortene vil bli sendt ut direkte til dere fra NSF.

Merk at riktig bekledning for dommere er følgende (ingen unntak):
1. Hvit skjorte; krets- eller forbundsdommerskjorte fra NSF.
Skjorten skal være ned i buksen!
2. Hvit ugjennomsiktig lang bukse, eller skjørt som går nedenfor knærne når man sitter (ikke ankellangt skjørt).
Denne bestilles privat. Shorts eller piratbukser er ikke tillatt.
3. Hvite hele sko. Sandaler ol med åpen tå er ikke tillatt. Crocs er tillatt.
4. Hvite sokker evt. barbeint ned i sko dersom man måtte ønske.
5. Hvitt, eller annet lyst undertøy.
OBS; viktig at det ikke er mønster på disse, da dommertøy ofte blir gjennomsiktig når vått.
6. Hvitt belte

Utgiftsgodtgjørelse til dommere

Styret i Akershus svømmekrets vil med dette opplyse om rutinene vedrørende utbetaling av utgiftsgodtgjørelse til kretsens dommere på våre konkurranser, for å sikre at alle klubbene i Akershus praktiserer reglene om dommergodtgjøring likt. Det oppstår fra tid til annen en del uklarheter og misforståelser rundt utgiftsgodtgjøring til dommerne. Dette gjelder særlig de dommerne som dømmer på klubbens egne konkurranser. Styret vil derfor minne om svømmekretsens gjeldende regler for dette.

Kretstinget i Akershus svømmekrets har tidligere vedtatt at alle dommere i Akershus svømmekrets skal få utbetalt kr 100 pr. økt som utgiftsgodgjørelse på konkurranser i kretsen. Dette beløpet ble økt til kr 200 pr økt, jf. Kretstingets vedtak i sak 6, 13.04.2010. Dette er utgifter til dekning av drivstoff, bompenger etc. og regnes ikke som honorar. Det betyr at beløpet ikke skal oppgis til Skattemyndighetene, og ingen dommere skal derfor oppgi personnummer i forbindelse med dømming på konkurranser.

I tråd med dette presiseres at alle dommere i Akershus skal få utbetalt kr 200 pr. økt (1 økt = 4 timer), enten kontant under selve konkurransen, eller utbetalt til bankkonto umiddelbart etter at konkurransen er avviklet. (Riktig bankkonto må oppgis). Det betyr at alle dommere og aspiranter som stiller, inkludert klubbenes egne dommere som dømmer på egne konkurranser, skal ha beløpet utbetalt. Dommere skal ikke melde inn om de ønsker pengene eller ikke – pengene skal betales ut. Dommere kan i ettertid velge å betale tilbake, men dette er helt opp til hver enkelt dommer.

Husk at det å være dommer ikke er dugnad på lik linje med å stå i kafeteria eller selge lodd. For å opprettholde autorisasjonen og holde kunnskapen vedlike, må dommerne stille opp på flere konkurranser gjennom sesongen, dette for å gjøre en god jobb for svømmerne. Foreldrene i klubben er der som oftest 1 – 2 ganger i året og gjør en innsats, ofte ikke en hel dag engang.

Denne informasjonen er sendt til alle kretsens klubber og dommere.

Dommerne på UM/NM jr. 2014 i Bærum

Foto Øyvind Thorsen

Foto Øyvind Thorsen

Takk til alle dommerne som stilte opp på UM/NM jr. 2014 på Nadderudhallen. Det var 4 innholdsrike dager med mange gode svømmeresultater og hyggelig stemning på bassengkanten. Vil spesielt takke overdommerne Unni S. Hansen og Øystein Spangelo og starterne Cato Bratbakk og Thor-Inge Jacobsen for god ledelse av mesterskapet. Vi hadde også 2 tilreisende dommere Daniel Gundersen fra Kristiansund og Wiggo Norsted fra Gjøvik. Alltid hyggelig å få besøk av andre dommere. Dette i tillegg til våre dommere fra både Oslo og Akershus svømmekretser. Godt jobbet av dere alle.

Sist, men ikke minst, en stor takk til Bærumsvømmerne for god oppfølging av oss dommere.

Rune Gran