Link til oversikten

Kretsen har fått tilbakemelding fra klubber om at tidtakersjefrollen er sårbar hvis plutselig sykdom rett opp til/underveis i en konkurransehelg.

På medley.no ligger det oversikt på startere og overdommere, mens den sårbare posisjonen rett før/under en konkurranse er tidtakersjefen!

Vi har laget en oversikt over tidtakersjefer i «området», slik at det er enklere å kontakte andre hvis ting skulle skje. «Området» er Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus – så langt. Vi legger til alle som ønsker å stå på listen, uavhengig av hvor de bor.

Vi hadde satt pris på om enda flere klubber som arrangerer konkurranser, kan sende oss navn og kontaktinformasjon (e-post og mobil) på tidtakersjefer.

Link til oversikten