Dommere i Akershus svømmekrets skal som hovedregel få utbetalt godtgjørelse for utført dommergjerning, med vedtatt sats kr. 200,- pr. økt (1 økt = 4 timer), i henhold til tidligere vedtak.

Etter forslag fra klubb, ble det under Kretstinget for 2022 vedtatt at en klubb ikke plikter å utbetale dommergodtgjørelse til egne svømmedommere som utfører dugnad i klubben.

Bakgrunnen for forslaget er å unngå at klubbene, frivillige bidragsytere og dommere skal oppleve særbehandling når egne konkurranser avholdes.

For øvrig gjelder tidligere vedtak hva gjelder dommergodtgjørelse.

Dommergodtgjørelsen skal dekke en svømmedommers utgifter i forbindelse med dommergjerningen, herunder drivstoff, bompenger, bekledning, etc., og regnes ikke som honorar. Det betyr at beløpet ikke skal oppgis til skattemyndighetene, og ingen svømmedommere skal derfor oppgi personnummer i forbindelse med dømming av konkurranser.

Vedtatt 20/4-2022 på Kretsting, ref sak 14. i Tingdokumentet