Redd Barnas Trygg på trening: Sikkerhet og trivsel for unge idrettsutøvere

Redd Barna har lansert et viktig initiativ kalt Trygg på trening, som er utformet for å sikre at barn og unge får en trygg og positiv opplevelse i idrettsverdenen. Dette kurset er spesielt rettet mot trenere, ledere, foresatte og alle som er involvert i barn og ungdoms idrettsaktiviteter.

Hva kurset omhandler:

Trygg på trening dekker en rekke viktige temaer for å fremme sikkerhet og trivsel blant unge idrettsutøvere:

 1. Forebygging av mobbing og trakassering:
  Kurset gir innsikt i hvordan man kan identifisere og forebygge mobbing og trakassering i idrettsmiljøer. Det inkluderer strategier for å skape et inkluderende og respektfullt miljø hvor alle barn føler seg trygge og verdsatte.
 2. Seksuell misbruk og overgrep:
  Et av de mest kritiske områdene i kurset er opplæring i hvordan man kan gjenkjenne tegn på seksuell misbruk og overgrep. Deltakerne får kunnskap om hvordan de kan håndtere slike situasjoner på en sensitiv og effektiv måte, samt informasjon om nødvendige rapporteringsprosedyrer.
 3. Sunn og sikker trening:
  Kurset legger vekt på betydningen av sunn og sikker trening, med fokus på skadeforebygging og riktig bruk av utstyr. Dette inkluderer også kunnskap om hvordan man kan oppdage og håndtere overtrening og stress hos unge idrettsutøvere.
 4. Kommunikasjon og relasjoner:
  Effektiv kommunikasjon mellom trenere, utøvere og foresatte er avgjørende for å bygge et trygt treningsmiljø. Kurset gir verktøy for å forbedre kommunikasjonen og styrke relasjonene, slik at alle involverte parter kan samarbeide bedre.
 5. Juridiske og etiske retningslinjer:
  Deltakerne blir kjent med de juridiske og etiske retningslinjene som regulerer barnas rettigheter og sikkerhet innen idretten. Dette inkluderer forståelse av lover og regler, samt beste praksis for å beskytte barnas interesser.

Trygg på trening er en omfattende og viktig ressurs for alle som ønsker å bidra til et sikrere og mer støttende idrettsmiljø for barn og unge. Ved å delta i dette kurset, kan trenere, ledere og foresatte få den nødvendige kunnskapen og verktøyene for å sikre at unge idrettsutøvere trives og er trygge i sin idrettsutøvelse.

For mer informasjon om Trygg på trening, besøk Redd Barnas nettsider. La oss sammen skape en tryggere idrettsverden for våre barn!

Merk; Mona Underdal-Loktu kan holde kurs hvis interesse (ikke i regi av kretsen)