Hederstegn

Kjenner du noen som har gjort en god innsats for svømmeidretten –- og som fortjener et hederstegn?

Akershus svømmekrets har mange ulike hedersbevisninger som tildeles enkeltpersoner og organisasjoner for fortjenester innen svømmeidretten.

Ifølge bestemmelsene kan hedersbevisninger tildeles personer som har gjort seg fortjent av svømmeidretten. Som regel tildeles hedersbevisning organisasjoner o.l. bare ved markerte begivenheter f.eks. jubileum og lignende.

Forslag om tildeling av hedersbevisninger kan fremmes av lag tilsluttet svømmekretsen, styremedlemmer av Akershus svømmekrets og medlemmer i Hedertegnkomitéen.

Forslag/søknad sendes til Hederstegnkomitéen; hederstegn@ahsk.no

Hederstegnkomitéen fins her: Tillitsvalgte

Les mer her: Utmerkelsene og æresbevisningene

Speakerseminar

Etter innspill ønsker kretsen å lodde stemningen for og arrangere et «speakerseminar». Der både erfarne og uerfarne speakere kan delta. Vi ønsker også de som har en speaker i magen som ennå ikke har kommet frem i lyset.

Det er stilles ingen krav her, bare interesse 😊 Dette blir gratis å delta på for deltakere knyttet til klubb i kretsen.

Vi har vært i kontakt med selveste Frank Pedersen, og han er veldig positiv til å lede et slik «speakerseminar», samt dele sine erfaringer, tips og triks – og det skal sies han har noen i en velfylt ryggsekk.

Har din klubb en eller flere som kunne dra nytte av et slikt seminar?

I så fall så gi oss en tilbakemelding med navn og kontaktinformasjon, så skal vi holde de innmeldte informert om når dette seminaret kan gjennomføres.

Kontakt: leder@ahsk.no

Kretsdommerkurs Triton/Skjetten 11. og 14.10.2021

Akershus svømmekrets skal gjennom Triton Lillestrøm arrangere kretsdommerkurs. Kurset holdes i klubbens lokaler i Skjetten svømmehall 11. og 14.10 2021 kl. 17:00-20:00. Det blir enkel servering under kurset. I forkant av selve kurset skal det gjennomføres et kort nettbasert kurs som man får tilgang til etter påmelding til kurset. Kurset er gratis for kretsens deltagere.

Påmelding til kurset gjøres på: https://minidrett.nif.no

Spørsmål til kurset kan stilles:

Rune Gran (Dommerinstruktør NSF): rune.gran@hotmail.com

Marcel Rosenberg (Daglig leder Triton Lillestrøm): marcel@tritonlillestrom.no

Velkommen skal dere være 🙂
Dommerinstruktør Rune Gran

Gratis leie av tidtakeranlegg

Styret i ASK har besluttet at tidtakeranlegget leies ut gratis til klubber i Akershus svømmekrets for en periode, da konkurranser med store begrensninger på deltakelse også gir begrensing i inntekter.

Kretsen dekker utleie av tidtakeranlegg for klubber innen Akershus svømmekrets så lenge det er restriksjoner i konkurransegjennomføring som fører til begrensing i deltakelse. Vedtaket gjelder i første omgang frem til og med 31/7-2021. Kretsen vil vurdere forlengelse av gratis utleie hvis behov etter dette.

Vedtaket er gjeldende fra 1/3-2021

Vedtatt: 26/2-2021

Ny oppdatering 25/8-2021

Kretsen har bestemt at denne støtten fortsetter inntil videre.

Vedtak pr. 25/8-2021

Kretsdommerkurs 24/4 + 8/5

NSF arrangerer kretsdommerkurs (nettkurs) 24. april 2021.
Klokken 9-14
Sted: hjemme i din egen bolig

Gratis for deltakere

Påmeldingsfrist: 22. april
Påmelding til kurset skjer på minidrett.nif.no (link)

NSF arrangerer kretsdommerkurs (nettkurs) 8. mai 2021.
Klokken 10-16
Sted: hjemme i din egen bolig

Gratis for deltakere

Påmeldingsfrist: 3. mai
Påmelding til kurset skjer på minidrett.nif.no (link)

Velkommen til kretsdommerkurs!

Nytt kretsdommerkurs

NSF arrangerer kretsdommerkurs (nettkurs) 13. mars 2021.
Klokken 10-16
Sted: hjemme i din egen bolig

Gratis for deltakere

Påmeldingsfrist: 6. mars
Påmelding til kurset skjer på minidrett.nif.no (link)

Velkommen til kretsdommerkurs!

Kretsdommerkurs

NSF arrangerer kretsdommerkurs (nettkurs) 27. februar 2021.
Klokken 10-16
Sted: hjemme i din egen bolig

Gratis for deltakere

Påmeldingsfrist: 21. februar
Påmelding til kurset skjer på minidrett.nif.no (link)

Velkommen til kretsdommerkurs!

Kretsting 9. desember 2020 – NY INFO

Årsmøte/kretsting for Akershus svømmekrets avholdes digitalt 9. desember kl 19:00.

Innkalling er sendt klubbene, sammen med fullmaktsskjema. Sakspapirer kommer etter at frist for innsending av saker har gått ut.

Klubbene velger representant(er) til kretstinget på sine respektive årsmøter.

Saker som ønskes tatt opp på tinget sendes snarest til styret, og innen 25. november 2020

Dokumentene vil fortløpende legges ut her: http://www.ahsk.no/?page_id=49

Vel møtt!

Treningstilskudd og Covid-19

Styret i ASK har besluttet følgende; På grunn av Covid-19 pandemien, gir kretsen ingen treningstilskudd når trening skjer i utlandet. Dette gjelder alle svømmeidrettene. Vi oppfordrer til organisert trening i Norge inntil videre.

Vedtaket er gjeldende fra 12/3-2020

Vedtatt: 6/7-2020