Lyst til å bidra i AHSKs styre?

Vi er på utkikk etter et nytt styremedlem og henvender oss til deg som er interessert i et styrearbeid med stort spenn i oppgaver og med viktig rolle innen svømmeidretten. I dag mangler styret ett styremedlem på grunn av fratredelse midt i valgperioden. Styreperioden vil være frem til våren 2024.

AHSKs formål er blant annet å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, å fremme samarbeid med klubbene og være en positiv verdiskaper for individ og samfunn. Våre verdier er Samlende – Inspirerende – Motiverende, og vi gjør vårt ytterste for å leve opp til disse tre verdiene. Mer om oss: Akershus svømmekrets (ahsk.no)

AHSK har et arbeidende styre, som består av leder, nestleder, to ordinære medlemmer og ett varamedlem. Nåværende styreleder er Mona Underdal-Loktu. Styremedlemmene har lang erfaring innen idretten og styrearbeid og har et godt nettverk. Styret har styremøte 1 gang i måneden utenom juli. De fleste møtene er digitale.

Hva tilbyr vi?

Aktivt og variert styrearbeid, hvor du får muligheten til å by inn med dine kompetanser og ønsker om oppgaver. Du vil ha mye kontakt med klubber og utvalg. Her er høyde under taket, og ideer og løsningsforslag er velkomne. For det nye styremedlem vil det tilbys en solid onboarding.

Hvem er du?

Du har erfaring fra aktivt styrearbeid og motiveres av engasjementet. Erfaringen kan gjerne komme fra andre idretter, frivillig arbeid eller profesjonelle verv. Du er medlem av en svømmeklubb i kretsen, men er ikke ansatt i en svømmeklubb. Dette har du lyst til å være en del av og bidra på!

Nysgjerrig på å vite mer?

Ta gjerne kontakt med Valgkomitéen: valgkomite@ahsk.no. Vi setter deg også gjerne i forbindelse med  styret, som vil være åpen for å møte deg for å fortelle mer om hva de arbeider med og hvem de er. Meld din interesse innen søndag 12. mars.

Vi ser frem til å høre fra deg.

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen i Akershus svømmekrets
Anette Berg, leder (Bærumsvømmerne)
Sverre Fjermestad Hammerø (Sørumsand IF)
Lena Nordbø (Ullensakersvømmerne)

Trygg på trening

I slutten av oktober gjennomførte styret kurset «Trygg på trening». Selv om vi ikke har så mye direkte kontakt med barn og unge gjennom vårt arbeide, mener vi dette er viktig at alle klubber gjennomfører på sine styrer, ansatte, instruktører og lagledere. Vi oppfordrer alle klubber til å sette av tid til dette.

10% av gutter og 20% av jenter blir utsatte for seksuell trakassering før de fyller 18 år … og det er det som blir rapportert inn. Mørketallene er STORE!

Parakonkurranse 2022 – for en suksess!!

«Maken til idrettsglede skal man lete lenge etter!«

Da Norge stengte ned i 2020 rammet det alle, og kanskje spesielt våre parautøvere da Landsstevnet først ble utsatt og deretter avlyst. Den eneste konkurransen i året for mange utøvere. Akershus svømmekrets bestemte raskt at vi må arrangere en parakonkurranse i 2021. Igjen, på grunn av et virus innså vi at gjennomføring ikke ble mulig, men …

15. oktober arrangerte svømmekretsen «Parakonkurranse 2022» på Hundsund bad i Bærum for utøvere med ulike former for funksjonsnedsettelse. Godt over 30 supre og glade utøvere var med, og stor geografisk spredning med utøvere fra Fredrikstad i sør til Førde i nord. Det var en fin miks av erfarne og mindre erfarne utøvere, samt noen som fikk oppleve gleden av å konkurrere i vann for første gang.

Både innsats og idrettsglede strålte fra alle utøverne, helt fra de ankom hallen til de dro igjen. Det var motiverende og flott å se at utøverne var stolte over egen innsats og heiet på andre utøvere når de selv ikke var i vannet. Publikumsinnsatsen var forøvrig upåklagelig under hele stevnet.

Hensikten med denne konkurransen var at alle skulle føle glede og ikke minst mestring. Vi var vitne til store prestasjoner i form av mestring i vann, utømmelig idrettsglede, mye godt humør, og flere som brøt personlige grenser i vannet. Vi stiller ingen krav om at utøvere som deltar er medlem av en klubb, eller om de i det hele tatt kan svømme. Vi stilte med hjelpemidler som ble brukt og assistanse underveis. Dette skapte noen rørende øyeblikk.

Øvelsene i konkurransen var få; 25 m fri og 50 m fri, samt stafett. Sistnevnte skapte mye glede, her var det en blanding av ulike klubber på lagene slik at alle som ville skulle få svømme stafett. Av drøye 30 utøvere stilte 24 til start. Det er en høy prosentandel!

Vi hadde hyret inn noen få dommere til konkurransen selv om den var ikke-approbert. Ved påmelding hadde vi bedt utøvere som ønsket tilbakemelding om å angi dette, og flere hadde bedt om dette. Noe begrenset hva en kan gi tilbakemelding på når fri-øvelser, men dommerne gjorde en god jobb der.

Etter endt svømming var det tid for høytidelig premieutdeling. Vi var så heldige å få både NSF generalsekretær Bjørn Soleng og Para-ansvarlig Kristin Homb til dele ut medaljene. Noe ikke så vanlig at utøvere ønsker selfie av de som deler ut medaljer, men som sagt – på vår parakonkurranse er alt lov!

Helt til slutt ønsker vi å takke alle sammen som gjorde dette mulig; Bærumsvømmerne som stilte med basseng, alle utøvere og publikummere, dommere, Morten Tronstad (Asker SK) som med sin erfaring loset oss gjennom vår første konkurranse og sist, men ikke minst – fotografen vår. Som dere vil se nederst er det helt unike bilder som er tatt. Gode og nære øyeblikksbilder. Alle bildene kan dere bruke, men fotografen må krediteres ved bildebruk (Foto: Morten Jørgensen). Ta kontakt for bildetilgang.

Vi kan konkludere med at dette var en suksess og at det ikke bare frister med gjentagelse, men at det skal bli en årlig tradisjon.

Redefinering av svømmekretsen

I løpet av de siste par årene har vi i kretsstyret sett behovet for å gå gjennom våre policydokument, arbeidsmetoder og fokusområder. Rydde opp i «gamle vaner», og sørge for at alt vi gjør er korrekt og i svømmeidrettenes interesse.

Våren 2022 gjennomførte vi en kick-off over to dager der vi gikk gjennom alle våre arbeidsoppgaver, hva vi egentlig burde/ønsker arbeide med og i hvilken retning vi ønsker at svømmekretsen skal utvikle seg.

Resultatet av denne kick-offen arbeider vi med fortsatt, men vi er ikke langt unna å bli ferdige – i den grad slikt arbeid noen gang blir ferdig. Vi har fått på plass formål, visjon, virksomhetsidé og verdier; våre «byggesteiner». Det som gjenstår er finpussing av våre delmål og satsningsområder for de neste årene. Når de to siste punktene er på plass vil vi sende dette ut til alle klubbene. De som ønsker å komme med innspill og/eller tilbakemeldinger kan gjøre dette.

Våre nye «byggesteiner»

Formål
Svømmekretsen skal bidra til at alle mennesker gis mulighet til å utøve sin idrett ut ifra egne ambisjoner og behov.
Svømmekretsen skal bidra til svømmeidrettens utvikling innenfor sitt eget geografiske område, bistå klubbene, og fremme samarbeid mellom klubber, krets og NSF.

Elementer som inkludering, motivering, utvikling, idrettsglede, demokrati og frivillighet skal ligge til grunn og være førende for alt arbeid vi utretter.

Visjon
Samlende, inkluderende og motiverende.

Kretsen ønsker å framstå som samlende for alle svømmeidrettene, alle utøvere og alle dommere. Vi ønsker å inkludere alle, uavhengig av kjønn, livssyn, legning, etnisitet og funksjonshemming. Ingen skal bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Samtidig skal vi motivere alle utøvere, klubber samt frivillige ved å bidra med kunnskap, tilskudd og relevante kurs/webinarer.

Virksomhetsidé
Akershus svømmekrets skal:

  • Tilby relevante kurs og seminarer/webinarer for svømmekretsens klubber
  • Bistå klubbene ved konkurranseavvikling, både approbert og ikke-approbert
  • Delta i aktuelle kurs, konferanser og anleggsprosesser
  • Utdanne, utvikle og motivere svømmekretsens dommerstand

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Samtidig er det viktig at alle svømmeidrettene inkluderes og fremmes i alt arbeid kretsen utretter.

Verdier
Akershus svømmekrets sine verdier er fellesskap, glede, ærlighet og åpenhet.

Fellesskap; Svømmekretsen sier ja til en samlende idrett, der fellesskap er nøkkelen, inkludering en selvfølgelighet og mangfoldet skal speile hele samfunnet. Felleskap mellom de ulike svømmeidrettene, der alle føler likeverd. Felleskap er også godt samarbeid på tvers av organisasjonsledd og med andre idretter.

Glede; Svømmekretsen sier ja til «Idrettsglede for alle». Alle innen organisasjonen skal føle glede, enten det er som utøver, frivillig, trener, tillitsvalgt med flere. Glede smitter og vil knytte folk sammen, være med å skape nye eller forsterke eksisterende relasjoner. Glede kan bidra til å skape gode idrettsøyeblikk, på trening, i konkurranser og på styrerommet!

Ærlighet; Svømmekretsen sier nei til juks på alle måter; nei til doping og uredelighet i alle former. Fair Play er en forutsetning for konkurranser, for idretten og for idrettsorganisasjonen. Ærlighet betyr også godt styresett og rom for diskusjon og uenighet i åpenhet.

Åpenhet; Svømmekretsen sier ja til nye synspunkter og kunnskapsdeling, til forbedring og endring. Åpenhet er en nødvendighet for en ærlig og rettferdig idrett.

Terminliste – vannpolo

Foto: Jens Johan Orning

Vedlagt er terminliste for denne sesongen. Det spilles dobbel serie, og det blir tilsammen 10 kamper på hvert lag. Det blir til sammen 6 lag i serien. Vika, Stavanger, Sørumsand, Bergen, Namsos og Kragerø (inkl LRK).

Alle lag deltar under den avsluttende seriehelgen i Stavanger 21.-23.april. (4 kamper hver)
Til Bergen 5.-6. november deltar Namsos, Vika, Stavanger og Bergen (3 kamper hver)
Til Kragerø 14.-15. januar deltar Sørumsand, Bergen, Stavanger og Kragerø (3 kamper hver)
Til Sørumsand 11.-12. februar deltar Namsos, Vika, Kragerø og Sørumsand. (3 kamper hver)

Kampene i Bergen spilles i Ortun svømmehall, adr Torgny Segersteds veg.
Dommeroppsettet kommer senest en uke før kampene.

Det kan hende det blir forandringer på tidsskjema for kampene i Kragerø og Sørumsand.

Mvh Vannpoloutvalget v/ Harriet Engesvik, mob 90945956

DatoStedArrangement
2022
24.-25. septemberKragerøKragerø-cup/ Junior NM
22.-23. oktoberStavangerVannpolohelga 12-19 år
5.-6. novemberBergen1. helg seniorserien
3.-4. desemberStavangerSenior NM
2023  
13.-14. januarKragerø2. helg seniorserien
10.-12. februarSørumsand3. helg seniorserien
11.-12. marsSandbekken/LRKLRK cup, junior turnering
21.-23. aprilStavanger4. og avsluttende helg srserien
26.-28. maiBergenSenior NM
17.-18. juniHeiavannet, SIFHeia Open, Beachvannpolo cup junior og senior

Årets utviklingsklubb 2022

På årets Trener- og lederkonferanse var det prisutdeling og blant alle landets klubber ble det Fet SK som trakk det lengste strået og ble «Årets utviklingsklubb»!
Prisen går til en klubb som har hatt en positiv utvikling målt i medlemstall og på kompetanseutvikling av klubbens instruktører og trenere.

Akershus svømmekrets er stolte over å ha Fet SK i vår krets og vi gratulerer så mye med prisen!

Her representert av Linda Ruud Andreassen og Kai-Ove Hansen

Kriteriene for å bli «Årets utviklingsklubb» er følgende:
«Årets utviklingsklubb» er en klubb som har et utviklingsrettet fokus for sin virksomhet.
En viktig faktor er klubbens prosentvise økning i aktivitetstall i løpet av det siste året. Juryen ser også på følgende kategorier:
Kompetanse: Klubben viser fokus på kompetanseheving i alle ledd, og har sendt personer i ulike roller på kurs, konferanser og utdanning. Juryen ser på dekning i utdanning på trenere/instruktører/dommere.
Aktivitet: Klubben har opprettet nye grener, aktiviteter, eller grupper i klubben i løpet av det siste året, eller kan vise til gode utviklingstiltak i allerede eksisterende tilbud. Klubben er åpen for alle barn og ungdom, uavhengig av nivå og funksjonsgrad, samt at det finnes ulike grentilbud og/eller aktivitetstilbud.
Organisasjon: Klubben har gode rutiner for å være en ryddig og effektiv organisasjon. Eks. klubbhåndbok med nedskrevne rutiner og tydelig rollebeskrivelser.
Anlegg: Klubben utnytter sin bassengkapasitet godt. Har gjerne en anleggsplan.
Krav:
Samtlige krav for nominasjon må være oppfylt:
– Klubben har vedtatt/godkjent nominasjon i styret
– Klubben har hatt medlemsøkning det siste året
– Klubben har disse punktene i orden:
– Lovlig valgt styre og oppdatert lovnorm
– Godkjent medlemssystem
– Rutiner politiattest
– Barneidrettsansvarlig
– Gjennomført «Rent idrettslag» fra Antidoping Norge
– Rutiner seksuell trakassering og overgrep
– Kun hvis klubben har ansatte: kontrakter for alle ansatte

Tomoe gir seg med svømming

Tomoe Zenimoto Hvas blir kåret til årets svømmer 2020-21

Akershus svømmekrets vil gjerne takke Tomoe Zenimoto Hvas for hans flotte karriere i Bærumsvømmerne. Tomoe har hatt en svært positiv effekt på svømmeidretten både i klubb, krets og nasjonalt. Han har inspirert mange unge til å se at mål man setter seg er oppnåelige om den rette innsatsen legges inn.

Tomoe har mange internasjonale meritter. Høydepunktene er;  Gull, sølv, og bronse under Youth Olympic games i Buenos Aires i 2018 samt sølv i VM i Abu Dhabi i desember 2021. Tomoe ble også kåret til årets svømmer i Norge i 2020-21 og 2021-22. Lykke til videre Tomoe. Hele svømmenorge kommer til å savne deg!