TILSKUDD; BASSENG OG STUPETÅRN

Akershus svømmekrets ønsker å oppmuntre til at svømmeidrettene opptrer på en så bærekraftig måte som mulig. Vi vil derfor endre våre tilskuddsordninger for å reflektere dette.

Reiser skal gjøres på en miljøvennlig måte for å kvalifisere til tilskudd. I praksis betyr dette at om klubbene velger fly som reiser til for eksempel leir, vil det ikke bli gitt tilskudd. Dette vil både gjelde leie av stupetårn, dypt basseng og 50m-baner.

Vi vil selvsagt fortsatt gi tilskudd dersom reisen gjennomføres med tog/buss. 

Svømmeklubbene kan søke om tilskudd opp til 5000 kroner pr semester. Søknaden skal være kretsen i hende innen 4 uker etter endt trening/opphold.

Søknad om tilskudd må inneholde dokumentasjon på hvilke transportmiddel som er benyttet, i tillegg til dokumentert utlegg for basseng-/stupetårnleie. Samt kontonummer.

Vedtaket er gjeldende fra og med 1/7-2023.

Dommerskjorter 2023

Til dommere innen alle svømmeidretter i Akershus Svømmekrets
(Ved utsendelse av e-post, er det mange adresser som ikke er gyldige. Sjekk opp dine kontaktdata på medley.no)

I 2016 ble det også vedtatt at kretsen dekker én dommerskjorte per kalenderår til våre dommere som dømmer jevnlig.

Her er årets bestillingsrunde. Bestillingsfrist: 20. mai 2023

Link til bestilling ligger i e-posten som er sendt ut. Har du ikke mottatt e-post, gi beskjed til dommer@ahsk.no, husk å oppgi klubb.

Dommersekker og -bager

Det er ikke ukjent at det er noe vanskelig å fremskaffe dommere på konkurranser i kretsen.

Akershus svømmekrets besluttet derfor å dele ut dommerbager til alle svømmedommere som har dømt 10 eller flere konkurranseøkter i 2022, som en takk for at de dømmer mye i egen klubb, og for andre klubber. Disse bagene er sendt ut til alle dommeransvarlige i klubb, og h*n vil kontakte dere for overlevering.

I går besluttet kretsen også at nye kretsdommere skal få dommersekk sammen med dommerskjorte når de er ferdige som aspiranter. Dette får en tilbakevirkende kraft slik at nye kretsdommere fra og med 2022 vil få sekk – og nye som kommer fremover. Sekkene til de som allerede har fått tilsendt skjorter vil få disse sekkene via dommeransvarlig i klubb. Disse sekkene vil bli sendt ut etter påske fra kretsen.

Videre fremover vil nye kretsdommere få sekk (og etterhvert bag når beholdning for sekker er tom) sammen med dommerskjorte tilsendt direkte fra krets.

Vi håper denne oppmerksomheten settes pris på.

Trygg på trening

I slutten av oktober gjennomførte styret kurset «Trygg på trening». Selv om vi ikke har så mye direkte kontakt med barn og unge gjennom vårt arbeide, mener vi dette er viktig at alle klubber gjennomfører på sine styrer, ansatte, instruktører og lagledere. Vi oppfordrer alle klubber til å sette av tid til dette.

10% av gutter og 20% av jenter blir utsatte for seksuell trakassering før de fyller 18 år … og det er det som blir rapportert inn. Mørketallene er STORE!