TILSKUDD; BASSENG OG STUPETÅRN

Akershus svømmekrets ønsker å oppmuntre til at svømmeidrettene opptrer på en så bærekraftig måte som mulig. Vi vil derfor endre våre tilskuddsordninger for å reflektere dette.

Reiser skal gjøres på en miljøvennlig måte for å kvalifisere til tilskudd. I praksis betyr dette at om klubbene velger fly som reiser til for eksempel leir, vil det ikke bli gitt tilskudd. Dette vil både gjelde leie av stupetårn, dypt basseng og 50m-baner.

Vi vil selvsagt fortsatt gi tilskudd dersom reisen gjennomføres med tog/buss. 

Svømmeklubbene kan søke om tilskudd opp til 5000 kroner pr semester. Søknaden skal være kretsen i hende innen 4 uker etter endt trening/opphold.

Søknad om tilskudd må inneholde dokumentasjon på hvilke transportmiddel som er benyttet, i tillegg til dokumentert utlegg for basseng-/stupetårnleie. Samt kontonummer.

Vedtaket er gjeldende fra og med 1/7-2023.

Dommerskjorter 2023

Til dommere innen alle svømmeidretter i Akershus Svømmekrets
(Ved utsendelse av e-post, er det mange adresser som ikke er gyldige. Sjekk opp dine kontaktdata på medley.no)

I 2016 ble det også vedtatt at kretsen dekker én dommerskjorte per kalenderår til våre dommere som dømmer jevnlig.

Her er årets bestillingsrunde. Bestillingsfrist: 20. mai 2023

Link til bestilling ligger i e-posten som er sendt ut. Har du ikke mottatt e-post, gi beskjed til dommer@ahsk.no, husk å oppgi klubb.

Dommersekker og -bager

Det er ikke ukjent at det er noe vanskelig å fremskaffe dommere på konkurranser i kretsen.

Akershus svømmekrets besluttet derfor å dele ut dommerbager til alle svømmedommere som har dømt 10 eller flere konkurranseøkter i 2022, som en takk for at de dømmer mye i egen klubb, og for andre klubber. Disse bagene er sendt ut til alle dommeransvarlige i klubb, og h*n vil kontakte dere for overlevering.

I går besluttet kretsen også at nye kretsdommere skal få dommersekk sammen med dommerskjorte når de er ferdige som aspiranter. Dette får en tilbakevirkende kraft slik at nye kretsdommere fra og med 2022 vil få sekk – og nye som kommer fremover. Sekkene til de som allerede har fått tilsendt skjorter vil få disse sekkene via dommeransvarlig i klubb. Disse sekkene vil bli sendt ut etter påske fra kretsen.

Videre fremover vil nye kretsdommere få sekk (og etterhvert bag når beholdning for sekker er tom) sammen med dommerskjorte tilsendt direkte fra krets.

Vi håper denne oppmerksomheten settes pris på.

Trygg på trening

I slutten av oktober gjennomførte styret kurset «Trygg på trening». Selv om vi ikke har så mye direkte kontakt med barn og unge gjennom vårt arbeide, mener vi dette er viktig at alle klubber gjennomfører på sine styrer, ansatte, instruktører og lagledere. Vi oppfordrer alle klubber til å sette av tid til dette.

10% av gutter og 20% av jenter blir utsatte for seksuell trakassering før de fyller 18 år … og det er det som blir rapportert inn. Mørketallene er STORE!

Parakonkurranse 2022 – for en suksess!!

«Maken til idrettsglede skal man lete lenge etter!«

Da Norge stengte ned i 2020 rammet det alle, og kanskje spesielt våre parautøvere da Landsstevnet først ble utsatt og deretter avlyst. Den eneste konkurransen i året for mange utøvere. Akershus svømmekrets bestemte raskt at vi må arrangere en parakonkurranse i 2021. Igjen, på grunn av et virus innså vi at gjennomføring ikke ble mulig, men …

15. oktober arrangerte svømmekretsen «Parakonkurranse 2022» på Hundsund bad i Bærum for utøvere med ulike former for funksjonsnedsettelse. Godt over 30 supre og glade utøvere var med, og stor geografisk spredning med utøvere fra Fredrikstad i sør til Førde i nord. Det var en fin miks av erfarne og mindre erfarne utøvere, samt noen som fikk oppleve gleden av å konkurrere i vann for første gang.

Både innsats og idrettsglede strålte fra alle utøverne, helt fra de ankom hallen til de dro igjen. Det var motiverende og flott å se at utøverne var stolte over egen innsats og heiet på andre utøvere når de selv ikke var i vannet. Publikumsinnsatsen var forøvrig upåklagelig under hele stevnet.

Hensikten med denne konkurransen var at alle skulle føle glede og ikke minst mestring. Vi var vitne til store prestasjoner i form av mestring i vann, utømmelig idrettsglede, mye godt humør, og flere som brøt personlige grenser i vannet. Vi stiller ingen krav om at utøvere som deltar er medlem av en klubb, eller om de i det hele tatt kan svømme. Vi stilte med hjelpemidler som ble brukt og assistanse underveis. Dette skapte noen rørende øyeblikk.

Øvelsene i konkurransen var få; 25 m fri og 50 m fri, samt stafett. Sistnevnte skapte mye glede, her var det en blanding av ulike klubber på lagene slik at alle som ville skulle få svømme stafett. Av drøye 30 utøvere stilte 24 til start. Det er en høy prosentandel!

Vi hadde hyret inn noen få dommere til konkurransen selv om den var ikke-approbert. Ved påmelding hadde vi bedt utøvere som ønsket tilbakemelding om å angi dette, og flere hadde bedt om dette. Noe begrenset hva en kan gi tilbakemelding på når fri-øvelser, men dommerne gjorde en god jobb der.

Etter endt svømming var det tid for høytidelig premieutdeling. Vi var så heldige å få både NSF generalsekretær Bjørn Soleng og Para-ansvarlig Kristin Homb til dele ut medaljene. Noe ikke så vanlig at utøvere ønsker selfie av de som deler ut medaljer, men som sagt – på vår parakonkurranse er alt lov!

Helt til slutt ønsker vi å takke alle sammen som gjorde dette mulig; Bærumsvømmerne som stilte med basseng, alle utøvere og publikummere, dommere, Morten Tronstad (Asker SK) som med sin erfaring loset oss gjennom vår første konkurranse og sist, men ikke minst – fotografen vår. Som dere vil se nederst er det helt unike bilder som er tatt. Gode og nære øyeblikksbilder. Alle bildene kan dere bruke, men fotografen må krediteres ved bildebruk (Foto: Morten Jørgensen). Ta kontakt for bildetilgang.

Vi kan konkludere med at dette var en suksess og at det ikke bare frister med gjentagelse, men at det skal bli en årlig tradisjon.