Kampanje på kretskolleksjon

Som kanskje kjent har kretsen gjort avtale med Scantrade slik at alle dommere kan kjøpe klær til rabatterte priser. Nå kjører vi en kampanje der du får 40% på ALT på merkene Umbro, Scott, Fibra , inkl dommerklærne med logo i perioden 3.-18. mars

Gå inn på denne siden her, og opprett bruker hvis du ikke allerede har. Under kan du lese mer om vår kolleksjon

Vi håper dere setter pris på denne kampanjen!

Mer informasjon her.

Lyst til å bidra i Akershus svømmekrets´ kontrollutvalg?

Det er kretsting (KT) i Akershus svømmekrets (AHSK) onsdag 10. april, og i den forbindelse er vi på utkikk etter et nytt medlem til kontrollutvalget. Vi henvender oss til deg som er interessert i kontrollarbeid i en aktiv svømmekrets med viktig rolle innen svømmeidretten. Vi søker nytt medlem, som følge av fratredelse etter lenger fartstid i AHSK. Vervet vil vare i to år (KT 2024-KT 2026).

AHSKs formål er blant annet å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, å fremme samarbeid med klubbene og å være en positiv verdiskaper for individ og samfunn. Våre verdier er Samlende – Inspirerende – Motiverende, og vi gjør vårt ytterste for å leve opp til disse tre verdiene. Mer om oss: Akershus svømmekrets (www.ahsk.no)

Kontrollutvalget består av leder, ett ordinært medlem og et varamedlem. Nåværende leder er Harald Breivik. Utvalget har særdeles godt kjennskap til AHSK og er en ressurs for svømmekretsen. 

Hva tilbyr vi?

Muligheten for godt innblikk og påvirkningsmulighet i en svømmekrets med et bredt nedslagsfelt. På vår hjemmeside vil du finne veileder for kontrollutvalget m.m. Ideer og løsningsforslag er velkomne. For nytt medlem i kontrollutvalget vil det tilbys onboarding.

Hvem er du?

Du har erfaring fra aktivt styrearbeid og/eller kontrollutvalgsarbeid og motiveres av engasjementet. Erfaringen kan gjerne komme fra andre idretter, frivillig arbeid eller profesjonelle verv. Du er medlem av en svømmeklubb i kretsen, men er ikke ansatt i en svømmeklubb eller har et verv tilknyttet klubb i kretsen. Dette har du lyst til å være en del av og bidra på!

Nysgjerrig på å vite mer?

Ta gjerne kontakt med valgkomitéen: valgkomite@ahsk.no. Vi setter deg også gjerne i forbindelse med kontrollutvalgets leder og med styret for mer informasjon. Meld din interesse innen tirsdag 27. februar.

Vi ser frem til å høre fra deg.

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen i Akershus svømmekrets
Anette Berg, leder (Bærumsvømmerne)
Sverre Fjermestad Hammerø (Sørumsand IF)
Lena Nordbø (Nannestad IL)

Lyst til å bidra i Akershus svømmekrets´ styre?

Det er kretsting (KT) i Akershus svømmekrets (AHSK) onsdag 10. april, og i den forbindelse er vi på utkikk etter ett nytt styremedlem og et varamedlem. Vi henvender oss til deg som er interessert i styrearbeid med stort spenn i oppgaver og med viktig rolle innen svømmeidretten. Når vi søker to medlemmer til styret, skyldes det fratredelse etter lenger fartstid i AHSK. Styreperioden vil være i to år (KT 2024-KT 2026) for varamedlem og i fire år (KT 2024-KT 2028) for ordinært styremedlem.

AHSKs formål er blant annet å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, å fremme samarbeid med klubbene og å være en positiv verdiskaper for individ og samfunn. Våre verdier er Samlende – Inspirerende – Motiverende, og vi gjør vårt ytterste for å leve opp til disse tre verdiene. Mer om oss: Akershus svømmekrets (www.ahsk.no)

AHSK har et arbeidende styre, som består av leder, nestleder, to ordinære medlemmer og ett varamedlem. Nåværende styreleder er Mona Underdal-Loktu. Styremedlemmene har lang erfaring innen idretten og styrearbeid og har et godt nettverk. Styret har styremøte 1 gang i måneden utenom juli. De fleste møtene er digitale.

Hva tilbyr vi?

Aktivt og variert styrearbeid, hvor du får muligheten til å by inn med dine kompetanser og ønsker om oppgaver. Du vil ha mye kontakt med klubber og utvalg. Her er høyde under taket, og ideer og løsningsforslag er velkomne. For de nye medlemmene til styret vil det tilbys en solid onboarding.

Hvem er du?

Du har erfaring fra aktivt styrearbeid og motiveres av engasjementet. Erfaringen kan gjerne komme fra andre idretter, frivillig arbeid eller profesjonelle verv. Du er medlem av en svømmeklubb i kretsen, men er ikke ansatt i en svømmeklubb eller har et verv tilknyttet klubb i kretsen. Dette har du lyst til å være en del av og bidra på!

Nysgjerrig på å vite mer?

Ta gjerne kontakt med valgkomitéen: valgkomite@ahsk.no. Vi setter deg også gjerne i forbindelse med styret, som vil være åpen for å møte deg for å fortelle mer om hva de arbeider med og hvem de er. Meld din interesse innen tirsdag 27. februar.

Vi ser frem til å høre fra deg.

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen i Akershus svømmekrets
Anette Berg, leder (Bærumsvømmerne)
Sverre Fjermestad Hammerø (Sørumsand IF)
Lena Nordbø (Nannestad IL)

INVITASJON TIL LRK-CUP 16. – 17. MARS 2024

LRK inviterer til vannpoloturnering den 16.-17. mars i Sandbekken svømmehall, Blystadvegen 10, 2006 Løvenstad. Vi håper på deltakelse fra alle vannpoloklubber i hele Norge.

Kampene spilles mellom ca. kl 9-21 på lørdag og ca. kl 9-13 på søndag. Det spilles etter FINA regler (ikke time-out). Minipolokampene spilles tvers over på grunna ca. mellom 12-15 på lørdag. Disse kampene spilles samtidig som U-12 og noen av beachpolokampene. Er det noen som spiller både på minipololaget og U12, så skal vi forsøke å ordne det slik at kampene ikke går samtidig. Kampene i alle klasser spilles med løpende tid.  I minipoloklassen blir det ca. 3 kamper på hvert lag, og i de andre klassene ca. 4 kamper. 

Vi håper at flest mulig klubber får til å stille med ett eller flere lag. Det koster kr 600,- per lag å delta, mens i minipoloklassen koster det kun kr 300,-. Det kommer faktura fra LRK i etterkant av turneringen. Alle deltakere får hver sin deltakermedalje. Det blir mulig å melde seg på i følgende klasser: 

  • Minipolo – født 2014 og yngre- spilles på grunna på ca 12 x 8m, 4 utespillere + keeper, spilletid 2 x8 min.
  • U12– født 2012 og yngre- spilles på dyp del på 15m bane, 5 utespillere + keeper, spilletid 2 x 8 min. Ingen plassering. De fleste kamper lørdag spilles samtidig med minipolokampene.
  • U14– født 2010-2012, spilles på 25 m bane, 6 utespillere + keeper, spilletid 2 x 8 min. Lagpremie til beste lag. Approbert klasse.
  • U16– født 2008 og yngre, spilles på 25m bane, 6 utespillere + keeper, spilletid 2 x 10min. Lagpremie til beste lag. Approbert klasse.
  • Senior beachpolo må være født 2010 eller eldre for å spille i denne klassen, 15 m bane 25m bane, maks 7 spillere pr. lag. 3 utespillere + keeper. Spilletid 2 x 8 min. Lagpremie til beste lag. Kamper på lørdag + finaler søndag. Approbert.
  • Senior beachpolo jenter må være født 2010 eller eldre for å spille i denne klassen, 15 m bane 25m bane, maks 7 spillere pr. lag. 3 utespillere + keeper. Spilletid 2 x 8 min. Lagpremie til beste lag. Kamper på lørdag + finaler søndag. Approbert.

Man kan bruke opptil 2 overårige spillere i hver klasse (eks 2006 kan spille i 2007 klassen), men disse må det søkes dispensasjon for. En utøver kan delta i flere klasser (eks både U12 og U14), men vi ønsker at færrest mulig spillere skal delta i flere enn to klasser pga. tidsskjema. 

ORGANISERING

Vi trenger hjelp til dømming under turneringen. Det ønskelig at klubbene som deltar i de aldersbestemte klassene har med minimum en dommer hver. 
Det blir kiosksalg under arrangementet. 

OVERNATTING

Det blir muligheter å overnatte i klasserom på Sandbekken ungdomsskole, i et bygg rett ovenfor svømmehallen. Klubbene bekoster selv overnatting og eventuell kantine. Klubbene som overnatter, må dele på nattevakt-ansvaret. Behov for overnatting må meldes samtidig som påmelding, med antall utøvere under 18 år og voksne over 18. Hver klubb melder inn to personer som kan stille som våken nattevakt i 2 timer. 

PÅMELDING 

Påmeldingsfrist 1. mars til Karl Henrik Aanesen, karlhenrikaanesen@gmail.com med kopi til vannpolo@medley.no
Meld også inn ca antall utøvere som deltar for deres klubb. NB! Alle deltakere i klassen U14 og eldre må ha betalt lisens før cup-start.
Lagoppstillinger med lisensnummer (eller fødselsdato i U12 og minipolo om en ikke har lisens) må sendes inn senest søndagen før arrangementet, dvs 10.mars.
Er det noen spørsmål angående arrangementet, så ta kontakt med undertegnede.

Mvh.
Karl Henrik Aanesen, Oppmann LRK-vannpolo, 
E-post: karlhenrikaanesen@gmail.com

DELTAKERAVGIFT PÅ OVERDOMMER- OG STARTERKURS

Akershus svømmekrets har stort behov for dommere generelt, inkludert overdommere og startere. Kretsen har tilskuddsordning for krets- og forbundsdommerkurs, og ønsker nå ordning for overdommer- og starterkurs.

Forslag til vedtak:

Akershus svømmekrets dekker kurskostnad til overdommer- og starterkurs for deltakere med klubbtilhørighet i Akershus svømmekrets.

Vedtaket er gjeldende fra og med 1/1-2024.

Følgende hadde ordet i saken:
Ingen

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

Gjeldende fra 1/1-2024

Beach- og minipolohelg

I starten av førjulstiden, arrangerte Sørumsand IF juleturnering for barn, ungdom og voksne! Kretsen representert av både nestleder og styreleder var tilstede på lørdagen, dog som tilskuere. Det var full fres i hallen, og bassenget var inndelt i to. Ett for minipolo og ett for beachpolo. Bildene under er kun fra beachpoloturneringen da vi ikke hadde tillatelse til å ta bilder av alle som deltok på minipoloturneringen.

Da beachpolo var et relativt nytt skue for oss, var det veldig moro å følge med på den imponerende innsatsen i vann, tegnene dommere ga til sekretariat og engasjementet til tilskuerne. Som krets skal en jo være relativt nøytral, men det var vanskelig når spenningen økte mot slutten av noen kamper. Sekundene tikket og det var close race. Heldigvis var nestlederen såpass på at han heiet på det andre laget, da styrelederen ble veldig engasjert i ett av lagene og heiet mot seier.

Til de av dere som ikke har overværet polokamper – oppsøk en kamp/turnering! Dette var så moro å være tilskuer på. Masse action, mye temperament hos utøvere og som nevnt over – imponerende arbeid i vannet.

Alle bildene under er tatt av styret, og alle lag har godkjent at vi fotograferte underveis.

To flotte webinarer!

Tidligere i år startet kretsen med å arrangere webinarer. I vårt syn er en mulighet til å gi utøvere, foresatte m.fl. kunnskap og kompetanse som er nyttig, og avlaste klubbene med både å arrangere og kutte kostnader. Det har vært ok oppmøte på de før sommeren, men vi håper at vi etterhvert når ut til flere. Dette forutsetter at klubbene videreformidler våre webinarer.

I høst bestemte vi at vi inviterer alle i hele svømme-Norge, uansett svømmeidrett! Utøvere, foresatte, ledere, trenere, støttepersonell +, da kostnaden for oss er lik uansett. Kunnskap om kosthold, skadeforebygging, antidoping er viktig for at utøvere skal kunne drive idretten på en sunn måte.

1. halvår 2024 skal vi igjen arrangere flere webinarer, og vi kommer til å utvide med flere tema.

Sunn idrett

Søndag 12. november gjennomført vi et nytt webinar i regi av Sunn idrett, der kosthold står i fokus.
Nicole Tandrevold Næsheim loset oss stødig gjennom temaet kosthold, og er flink til å forklare hva det er som er viktig å spise når en trener i lavintenistetsperioder kontra høyintesistetsperioder. Vi er veldig glade for at hun ønsker å holde disse webinarene for oss, og webinaret vil bli arrangert igjen 1. halvår 2024.

Flere klubber meldte inn at de hadde samlet sammen sine utøvere, og på bakgrunn av e-poster i etterkant, anslår vi ca 120 deltakere. Noe vi i kretsen synes er gøy!

Foto: Grimstad SK Bildet viser Grimstad SK som hadde samlet en gjeng for å se på webinaret sammen.

SkadeFri

Onsdagen etterpå gjennomførte kretsen nok et webinar og dette for første gang; skadeforebygging i regi av SkadeFri. Olav Barøy er tidligere svømmer, og nå fysioterapeut og ambassadør for SkadeFri. Han hadde tilpasset sin presentasjon til spesifikke problemområder for svømmere og gode øvelser for skadeforebygging og øvelser når skade alt har skjedd. Han fokuserte også på totalbelastningen for utøvere. Et godt webinar som også vil komme tilbake våren 2024.

Også her hadde noen klubber samlet sine utøvere, slik at de sammen så på webinaret. Noe mer usikkert hvor mange som deltok her, men et anslag er ca 60 utøvere.

Foto: Molde SK Her er en engasjert gjeng fra Molde SK som kombinerte webinaret med pizzakveld

Ikke mottatt informasjon om våre webinarer?

Ønsker du/din klubb å få tilsendt e-post om kommende webinarer, send e-post til post@ahsk.no så blir du lagt til vår utsendingsliste

Parakonkurranse 2023 ble også i år en suksess!


Nøyaktig ett år etter fjorårets suksess ble Parakonkurransen 2023 arrangert. Denne gangen i en flunkende ny hall som offisielt hadde vært åpent for publikum i få dager. Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb arrangerte konkurransen for oss. Ikke nok med at de stilte hallen til disposisjon, de hadde også satt opp tidenes kiosk. Kaker, nystekte vafler, brus, kaffe … og alt var gratis. En fantastisk ordning som vi avgjort skal videreføre.

Selve konkurransene gikk knirkefritt av stabelen, og vi kjører konkurransen med like mye romslighet som hjerterom. Noen utøvere trenger litt mer tid for å komme seg i vannet, andre trenger hjelp med å svømme, og andre trenger at det er helt stille i hallen mens øvelsen svømmes. Alle behov dekkes så langt vi klarer det – og jeg tror vi klarte det i år også.

Også i år var vi så heldige at generalsekretæren i NSF, Bjørn Soleng kom både for å se, men også være med og dele ut medaljer.

En STOR takk til Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb som medvirket til et fantastisk arrangement, til NSF for både god hjelp i forkant og tilstedeværelse, og Morten Tronstad som også i år stilte opp som konkurranseansvarlig.

Bakgrunnen for disse konkurransene kan du lese om her

Bildene under kan fritt brukes, men merk at noen skal krediteres Speed SK (disse er merket) og de andre Akershus svømmekrets.
(Ved nedlasting vises hele bildet)

TILSKUDD; IKKE-APPROBERTE KONKURRANSER

Som et ledd i å forenkle prosessen ved søknad om tilskudd til ikke-approberte konkurranser, samt følge opp NSFs ønske om at alle ikke-approberte konkurranser skal legges ut på medley, blir det endringer i dagens kriterier.

Akershus svømmekrets gir tilskudd til klubbene for å arrangere ikke-approbert konkurranse, samt tilsvarende konkurranser innen idrettene synkron, stup, vannpolo, open water og mini-polo. Tilskuddet er på kr. 3.000, -.

Søknad om tilskudd sendes før/etter konkurransen på e-post til kretsen. Søknaden SKAL inneholde direktelink til medley som viser informasjon både om konkurransen, påmelding, invitasjon mm. Samt kontonummer for utbetaling.

Det forutsettes at konkurransen er åpent, klubbinterne konkurranser gis det ikke støtte til.

Vedtaket er gjeldende fra og med 1/10-2023.

TILSKUDD; BASSENG OG STUPETÅRN

Akershus svømmekrets ønsker å oppmuntre til at svømmeidrettene opptrer på en så bærekraftig måte som mulig. Vi vil derfor endre våre tilskuddsordninger for å reflektere dette.

Reiser skal gjøres på en miljøvennlig måte for å kvalifisere til tilskudd. I praksis betyr dette at om klubbene velger fly som reiser til for eksempel leir, vil det ikke bli gitt tilskudd. Dette vil både gjelde leie av stupetårn, dypt basseng og 50m-baner.

Vi vil selvsagt fortsatt gi tilskudd dersom reisen gjennomføres med tog/buss. 

Svømmeklubbene kan søke om tilskudd opp til 5000 kroner pr semester. Søknaden skal være kretsen i hende innen 4 uker etter endt trening/opphold.

Søknad om tilskudd må inneholde dokumentasjon på hvilke transportmiddel som er benyttet, i tillegg til dokumentert utlegg for basseng-/stupetårnleie. Samt kontonummer.

Vedtaket er gjeldende fra og med 1/7-2023.