Digitalt kretsdommerkurs 14/3-2023

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er NSFlogo-300x264.jpg

Troms svømmekrets arrangerer digitalt kretsdommerkurs tirsdag 14. mars 2023.
Klokken 18:00-22:00
Sted: Teams

Kretsen dekker kursavgift for deltakere som er medlem i klubb innenfor Akershus svømmekrets.

Påmeldingsfrist: 13. mars
Påmelding til kurset skjer på minidrett.nif.no (link)
Har du har spørsmål om kurset, send e-post til nina.pedersen@sorreisa.kommune.no

Velkommen til digitalt kretsdommerkurs!

Lyst til å bidra i AHSKs styre?

Vi er på utkikk etter et nytt styremedlem og henvender oss til deg som er interessert i et styrearbeid med stort spenn i oppgaver og med viktig rolle innen svømmeidretten. I dag mangler styret ett styremedlem på grunn av fratredelse midt i valgperioden. Styreperioden vil være frem til våren 2024.

AHSKs formål er blant annet å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, å fremme samarbeid med klubbene og være en positiv verdiskaper for individ og samfunn. Våre verdier er Samlende – Inspirerende – Motiverende, og vi gjør vårt ytterste for å leve opp til disse tre verdiene. Mer om oss: Akershus svømmekrets (ahsk.no)

AHSK har et arbeidende styre, som består av leder, nestleder, to ordinære medlemmer og ett varamedlem. Nåværende styreleder er Mona Underdal-Loktu. Styremedlemmene har lang erfaring innen idretten og styrearbeid og har et godt nettverk. Styret har styremøte 1 gang i måneden utenom juli. De fleste møtene er digitale.

Hva tilbyr vi?

Aktivt og variert styrearbeid, hvor du får muligheten til å by inn med dine kompetanser og ønsker om oppgaver. Du vil ha mye kontakt med klubber og utvalg. Her er høyde under taket, og ideer og løsningsforslag er velkomne. For det nye styremedlem vil det tilbys en solid onboarding.

Hvem er du?

Du har erfaring fra aktivt styrearbeid og motiveres av engasjementet. Erfaringen kan gjerne komme fra andre idretter, frivillig arbeid eller profesjonelle verv. Du er medlem av en svømmeklubb i kretsen, men er ikke ansatt i en svømmeklubb. Dette har du lyst til å være en del av og bidra på!

Nysgjerrig på å vite mer?

Ta gjerne kontakt med Valgkomitéen: valgkomite@ahsk.no. Vi setter deg også gjerne i forbindelse med  styret, som vil være åpen for å møte deg for å fortelle mer om hva de arbeider med og hvem de er. Meld din interesse innen søndag 12. mars.

Vi ser frem til å høre fra deg.

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen i Akershus svømmekrets
Anette Berg, leder (Bærumsvømmerne)
Sverre Fjermestad Hammerø (Sørumsand IF)
Lena Nordbø (Ullensakersvømmerne)

Kretsdommerkurs 12/3-2023

Akershus svømmekrets arrangerer kretsdommerkurs søndag 12. mars 2023.
Klokken 10:00-16:00
Sted: Ås stadion, Ås

Kurset er gratis for deltakere fra klubber i kretsen, og koster kr 850 kr for deltakere utenfor kretsen

Påmeldingsfrist: 26. februar
Påmelding til kurset skjer på minidrett.nif.no (link)
Har du har spørsmål om kurset, send e-post til rune.gran@hotmail.com 

Velkommen til kretsdommerkurs!

Trygg på trening

I slutten av oktober gjennomførte styret kurset «Trygg på trening». Selv om vi ikke har så mye direkte kontakt med barn og unge gjennom vårt arbeide, mener vi dette er viktig at alle klubber gjennomfører på sine styrer, ansatte, instruktører og lagledere. Vi oppfordrer alle klubber til å sette av tid til dette.

10% av gutter og 20% av jenter blir utsatte for seksuell trakassering før de fyller 18 år … og det er det som blir rapportert inn. Mørketallene er STORE!

Parakonkurranse 2022 – for en suksess!!

«Maken til idrettsglede skal man lete lenge etter!«

Da Norge stengte ned i 2020 rammet det alle, og kanskje spesielt våre parautøvere da Landsstevnet først ble utsatt og deretter avlyst. Den eneste konkurransen i året for mange utøvere. Akershus svømmekrets bestemte raskt at vi må arrangere en parakonkurranse i 2021. Igjen, på grunn av et virus innså vi at gjennomføring ikke ble mulig, men …

15. oktober arrangerte svømmekretsen «Parakonkurranse 2022» på Hundsund bad i Bærum for utøvere med ulike former for funksjonsnedsettelse. Godt over 30 supre og glade utøvere var med, og stor geografisk spredning med utøvere fra Fredrikstad i sør til Førde i nord. Det var en fin miks av erfarne og mindre erfarne utøvere, samt noen som fikk oppleve gleden av å konkurrere i vann for første gang.

Både innsats og idrettsglede strålte fra alle utøverne, helt fra de ankom hallen til de dro igjen. Det var motiverende og flott å se at utøverne var stolte over egen innsats og heiet på andre utøvere når de selv ikke var i vannet. Publikumsinnsatsen var forøvrig upåklagelig under hele stevnet.

Hensikten med denne konkurransen var at alle skulle føle glede og ikke minst mestring. Vi var vitne til store prestasjoner i form av mestring i vann, utømmelig idrettsglede, mye godt humør, og flere som brøt personlige grenser i vannet. Vi stiller ingen krav om at utøvere som deltar er medlem av en klubb, eller om de i det hele tatt kan svømme. Vi stilte med hjelpemidler som ble brukt og assistanse underveis. Dette skapte noen rørende øyeblikk.

Øvelsene i konkurransen var få; 25 m fri og 50 m fri, samt stafett. Sistnevnte skapte mye glede, her var det en blanding av ulike klubber på lagene slik at alle som ville skulle få svømme stafett. Av drøye 30 utøvere stilte 24 til start. Det er en høy prosentandel!

Vi hadde hyret inn noen få dommere til konkurransen selv om den var ikke-approbert. Ved påmelding hadde vi bedt utøvere som ønsket tilbakemelding om å angi dette, og flere hadde bedt om dette. Noe begrenset hva en kan gi tilbakemelding på når fri-øvelser, men dommerne gjorde en god jobb der.

Etter endt svømming var det tid for høytidelig premieutdeling. Vi var så heldige å få både NSF generalsekretær Bjørn Soleng og Para-ansvarlig Kristin Homb til dele ut medaljene. Noe ikke så vanlig at utøvere ønsker selfie av de som deler ut medaljer, men som sagt – på vår parakonkurranse er alt lov!

Helt til slutt ønsker vi å takke alle sammen som gjorde dette mulig; Bærumsvømmerne som stilte med basseng, alle utøvere og publikummere, dommere, Morten Tronstad (Asker SK) som med sin erfaring loset oss gjennom vår første konkurranse og sist, men ikke minst – fotografen vår. Som dere vil se nederst er det helt unike bilder som er tatt. Gode og nære øyeblikksbilder. Alle bildene kan dere bruke, men fotografen må krediteres ved bildebruk (Foto: Morten Jørgensen). Ta kontakt for bildetilgang.

Vi kan konkludere med at dette var en suksess og at det ikke bare frister med gjentagelse, men at det skal bli en årlig tradisjon.

Redefinering av svømmekretsen

I løpet av de siste par årene har vi i kretsstyret sett behovet for å gå gjennom våre policydokument, arbeidsmetoder og fokusområder. Rydde opp i «gamle vaner», og sørge for at alt vi gjør er korrekt og i svømmeidrettenes interesse.

Våren 2022 gjennomførte vi en kick-off over to dager der vi gikk gjennom alle våre arbeidsoppgaver, hva vi egentlig burde/ønsker arbeide med og i hvilken retning vi ønsker at svømmekretsen skal utvikle seg.

Resultatet av denne kick-offen arbeider vi med fortsatt, men vi er ikke langt unna å bli ferdige – i den grad slikt arbeid noen gang blir ferdig. Vi har fått på plass formål, visjon, virksomhetsidé og verdier; våre «byggesteiner». Det som gjenstår er finpussing av våre delmål og satsningsområder for de neste årene. Når de to siste punktene er på plass vil vi sende dette ut til alle klubbene. De som ønsker å komme med innspill og/eller tilbakemeldinger kan gjøre dette.

Våre nye «byggesteiner»

Formål
Svømmekretsen skal bidra til at alle mennesker gis mulighet til å utøve sin idrett ut ifra egne ambisjoner og behov.
Svømmekretsen skal bidra til svømmeidrettens utvikling innenfor sitt eget geografiske område, bistå klubbene, og fremme samarbeid mellom klubber, krets og NSF.

Elementer som inkludering, motivering, utvikling, idrettsglede, demokrati og frivillighet skal ligge til grunn og være førende for alt arbeid vi utretter.

Visjon
Samlende, inkluderende og motiverende.

Kretsen ønsker å framstå som samlende for alle svømmeidrettene, alle utøvere og alle dommere. Vi ønsker å inkludere alle, uavhengig av kjønn, livssyn, legning, etnisitet og funksjonshemming. Ingen skal bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Samtidig skal vi motivere alle utøvere, klubber samt frivillige ved å bidra med kunnskap, tilskudd og relevante kurs/webinarer.

Virksomhetsidé
Akershus svømmekrets skal:

  • Tilby relevante kurs og seminarer/webinarer for svømmekretsens klubber
  • Bistå klubbene ved konkurranseavvikling, både approbert og ikke-approbert
  • Delta i aktuelle kurs, konferanser og anleggsprosesser
  • Utdanne, utvikle og motivere svømmekretsens dommerstand

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Samtidig er det viktig at alle svømmeidrettene inkluderes og fremmes i alt arbeid kretsen utretter.

Verdier
Akershus svømmekrets sine verdier er fellesskap, glede, ærlighet og åpenhet.

Fellesskap; Svømmekretsen sier ja til en samlende idrett, der fellesskap er nøkkelen, inkludering en selvfølgelighet og mangfoldet skal speile hele samfunnet. Felleskap mellom de ulike svømmeidrettene, der alle føler likeverd. Felleskap er også godt samarbeid på tvers av organisasjonsledd og med andre idretter.

Glede; Svømmekretsen sier ja til «Idrettsglede for alle». Alle innen organisasjonen skal føle glede, enten det er som utøver, frivillig, trener, tillitsvalgt med flere. Glede smitter og vil knytte folk sammen, være med å skape nye eller forsterke eksisterende relasjoner. Glede kan bidra til å skape gode idrettsøyeblikk, på trening, i konkurranser og på styrerommet!

Ærlighet; Svømmekretsen sier nei til juks på alle måter; nei til doping og uredelighet i alle former. Fair Play er en forutsetning for konkurranser, for idretten og for idrettsorganisasjonen. Ærlighet betyr også godt styresett og rom for diskusjon og uenighet i åpenhet.

Åpenhet; Svømmekretsen sier ja til nye synspunkter og kunnskapsdeling, til forbedring og endring. Åpenhet er en nødvendighet for en ærlig og rettferdig idrett.