Anlegget består av (se også sjekkliste som følger anlegget):

1: 8 stk Omega målplater 190 x 90 cm på transporttralle med hjul, dimensjon (BxHxD) 190 x 140 x 90 cm
Trille med plater-L
Merk at trallen går ikke inn i VW Transporter eller Toyota HiAce (for høy).

2: 2 stk resultattavler (scoreboard for 8 baner) i egen spesialbygd transportkasse, dimensjon 134 x 128 x 44 cm
Kasse til tavle-L

Tavlene er utstyrt med system for trådløs overføring fra tidtakeranlegget. Den eldste av de to (tavle med rød skrift) kan brukes både med kabel og trådløst, den nyeste (med gul skrift) fungerer bare trådløst.

3. Tre Zargeskasser på trilleramme med hjul, hver kasse dimensjon 78 x 58 x 41
Al-kasser-L
– Zargeskasse nr 1 med :
Laserskriver Samsung: USB alternativt WiFI, strømkabel
Blå kasse med:
– PC + strømadadapter
– Ares 21
– boks med strømadapter + ledning med batteriklemmer til Ares
– Trådløs sender til Ares
– seriell kabel hunn-hunn Ares – PC
Boks med kabelstrips og avbiter for å klippe opp strips
Boks med batterilader
Boks med måleinstrument
Reserve kabel til resultattavle
Reserve kabelsett (oransje) til tavle, innslagsplater og høyttaler
Boks med backup-batteri til Ares klokke

– Zargeskasse nr 2 med :
Startenhet
Kabel starter – Ares
Startknapp med mikrofon
Lader til startenhent
3 høyttalere
Boks med banekoderblokker 1 .. 6 og trykknapper for manuelle tider
Kabel banekoderblokk – Ares
Kabel startenhet – høyttalere
Reserve strikker til platene

– Zargeskasse nr 3 med :
6 rundeanvisere for 800 og 1500m. Sendes ikke med til konkurranser uten disse øvelsene.
6 plastbokser for beskyttelse av kodeblokkene mot vannsprut under konkurransen
Boks med reserve trykknapper og kodeblokker (1, 7 og 8)
Sterkstrøm:
1 kabelvinde
1 lang skjøtekabel
1 skjøtekabel med 3 uttak
3 grenuttak / multistikk
3 chassis strømkabler til tavle og reserve

4: 3 stk kabelbeskyttere (gummi) for gulv.
Se bilde av transportkassen for resultattavle

5. Rød plastkoffert med ekstra banekodere og trykknapper
Benyttes på konkurranser med 25-metere, strekkes ut i vendeenden, innslag simuleres med trykknapp

Leiepris for konkurranse (inntil en uke):

Akershus-klubber: 2000 kr.
Andre klubber: 4000 kr.
Operatør pr. dag etter avtale!

All reservering og utleie skal gå gjennom kretsens kontaktperson, Torbjørn Sund, e-post tid@ahsk.no, telefon 905 59 712

Det er ikke anledning til å sette egne sponsormerker på innslagsplatene!