Akershus svømmekrets har stort behov for dommere generelt, inkludert overdommere og startere. Kretsen har tilskuddsordning for krets- og forbundsdommerkurs, og ønsker nå ordning for overdommer- og starterkurs.

Forslag til vedtak:

Akershus svømmekrets dekker kurskostnad til overdommer- og starterkurs for deltakere med klubbtilhørighet i Akershus svømmekrets.

Vedtaket er gjeldende fra og med 1/1-2024.

Følgende hadde ordet i saken:
Ingen

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

Gjeldende fra 1/1-2024