Som et ledd i å forenkle prosessen ved søknad om tilskudd til ikke-approberte konkurranser, samt følge opp NSFs ønske om at alle ikke-approberte konkurranser skal legges ut på medley, blir det endringer i dagens kriterier.

Akershus svømmekrets gir tilskudd til klubbene for å arrangere ikke-approbert konkurranse, samt tilsvarende konkurranser innen idrettene synkron, stup, vannpolo, open water og mini-polo. Tilskuddet er på kr. 3.000, -.

Søknad om tilskudd sendes før/etter konkurransen på e-post til kretsen. Søknaden SKAL inneholde direktelink til medley som viser informasjon både om konkurransen, påmelding, invitasjon mm. Samt kontonummer for utbetaling.

Det forutsettes at konkurransen er åpent, klubbinterne konkurranser gis det ikke støtte til.

Vedtaket er gjeldende fra og med 1/10-2023.