Kretsen gir tilskudd til klubbene for å arrangere ikke-approberte konkurranser. Tilskuddet er på kr. 3.000,-.

Søknad om tilskudd sendes før/etter konkurranse på e-post til kretsen. Legg ved innbydelse og opplys om kontonummer for utbetaling.

Det forutsettes at konkurransen er åpent, klubbinterne konkurranser gis det ikke støtte til.

Ny oppdatering 27/4-2019
Akershus svømmekrets gir tilskudd til klubbene for å arrangere ikke-approbert konkurranse, samt tilsvarende konkurranser innen idrettene synkron, stup, vannpolo, open water og mini-polo. Tilskuddet er på kr. 3.000,-.

Søknad om tilskudd sendes før/etter konkurransen på e-post til kretsen. Legg ved innbydelse og opplys om kontonummer for utbetaling.

Det forutsettes at konkurransen er åpent, klubbinterne konkurranser gis det ikke støtte til.
Dette er gjeldende fra og med 01.01.2018.

Vedtak pr. 11/4-2018