Akershus svømmekrets ønsker å oppmuntre til at svømmeidrettene opptrer på en så bærekraftig måte som mulig. Vi vil derfor endre våre tilskuddsordninger for å reflektere dette.

Reiser skal gjøres på en miljøvennlig måte for å kvalifisere til tilskudd. I praksis betyr dette at om klubbene velger fly som reiser til for eksempel leir, vil det ikke bli gitt tilskudd. Dette vil både gjelde leie av stupetårn, dypt basseng og 50m-baner.

Vi vil selvsagt fortsatt gi tilskudd dersom reisen gjennomføres med tog/buss. 

Svømmeklubbene kan søke om tilskudd opp til 5000 kroner pr semester. Søknaden skal være kretsen i hende innen 4 uker etter endt trening/opphold.

Søknad om tilskudd må inneholde dokumentasjon på hvilke transportmiddel som er benyttet, i tillegg til dokumentert utlegg for basseng-/stupetårnleie. Samt kontonummer.

Vedtaket er gjeldende fra og med 1/7-2023.