Dommerskjorter 2024

Til dommere innen alle svømmeidretter i Akershus Svømmekrets
(Ved utsendelse av e-post, er det mange adresser som ikke er gyldige. Sjekk opp dine kontaktdata på medley.no)

I 2016 ble det også vedtatt at kretsen dekker én dommerskjorte per kalenderår til våre dommere som dømmer jevnlig.

Her er årets bestillingsrunde. Bestillingsfrist: 10. juni 2024

Link til bestilling ligger i e-posten som er sendt ut. Har du ikke mottatt e-post, gi beskjed til dommer@ahsk.no, husk å oppgi klubb.