Lørdag 08.06 ble det avholdt starterkurs i Sarpsborg og Håvard Sommerseth fra Akershus svømmekrets var en av deltagerne. Det var Østfold svømmekrets som arrangerte kurset med deltagere fra flere klubber fra Østfold, samt Oslo og Akershus. Det deltok mange barn og ungdommer fra klubbene som var helt kritisk for at deltagerne på kurset kunne utføre en hel rekke starter. De fikk pizza som takk for en uvurderlig innsats.

Starterkurset for svømmedommere dekker et bredt spekter av emner som er avgjørende for å kunne utføre dommerrollen effektivt. Emner for kurset var blant annet; starterens egenskaper, startprosedyrer, samarbeid overdommer og starter, stemmebruk, plassering, oppgaver og hjelpemidler

En stor del av kurset fokuserte på tekniske ferdigheter, som hvordan man skal bruke startutstyret korrekt og hvordan man best mulig kan overvåke og styre starten for å sikre rettferdighet. Deltakerne fikk også trening i kommunikasjon og samarbeid, da en effektiv dommerstab må kunne jobbe sømløst sammen under press.

Kurset hadde også en praktisk del. Denne delen handlet om; signalbruk, herunder fløyte og kroppsspråk, elektronikk, starters plassering og samvirke med overdommer.

Et av de mest minneverdige øyeblikkene under kurset var da deltagerne fikk prøve seg som starter for første gang. Å stå på kanten av bassenget med mikrofonen i hånden og gi startsignalet til en gruppe ivrige svømmere er en nervepirrende, men spennende opplevelse. Deltagerne føler en stor ansvarsfølelse, vel vitende om at deres handlinger vil kunne påvirke utfallet av løpet.

Etter å ha fullført starterkurset, er deltagerne nå klare for å begynne som startere på lokale stevner. 

Foto: Sverre Bergh-Smith