Da er dette endelig et faktum, og vi i kretsstyret gleder oss til å arrangere dette 15. oktober på Hundsund bad!

Denne konkurranse er litt spesiell da vi inviterer alle, og med alle mener vi alle! Institusjoner, foreninger med mer har fått tilsendt invitasjonen, slik at alle som ønsker å delta skal få lov, uten må måtte tilhøre en klubb.

Vi har åpnet for at de utøverne som vil, skal få dommergeiledning i etterkant av løpet. Så noen dommere vil vi ha behov for.

1. avdeling er for utøvere med psykisk funksjonshemming
2. avdeling er for utøvere med syn-, hørsel- eller bevegelseshemming

Spre det glade budskap!

Link til innbydelse HER