Dommersekker og -bager

Det er ikke ukjent at det er noe vanskelig å fremskaffe dommere på konkurranser i kretsen.

Akershus svømmekrets besluttet derfor å dele ut dommerbager til alle svømmedommere som har dømt 10 eller flere konkurranseøkter i 2022, som en takk for at de dømmer mye i egen klubb, og for andre klubber. Disse bagene er sendt ut til alle dommeransvarlige i klubb, og h*n vil kontakte dere for overlevering.

I går besluttet kretsen også at nye kretsdommere skal få dommersekk sammen med dommerskjorte når de er ferdige som aspiranter. Dette får en tilbakevirkende kraft slik at nye kretsdommere fra og med 2022 vil få sekk – og nye som kommer fremover. Sekkene til de som allerede har fått tilsendt skjorter vil få disse sekkene via dommeransvarlig i klubb. Disse sekkene vil bli sendt ut etter påske fra kretsen.

Videre fremover vil nye kretsdommere få sekk (og etterhvert bag når beholdning for sekker er tom) sammen med dommerskjorte tilsendt direkte fra krets.

Vi håper denne oppmerksomheten settes pris på.