Styret i ASK har besluttet at tidtakeranlegget leies ut gratis til klubber i Akershus svømmekrets for en periode, da konkurranser med store begrensninger på deltakelse også gir begrensing i inntekter.

Kretsen dekker utleie av tidtakeranlegg for klubber innen Akershus svømmekrets så lenge det er restriksjoner i konkurransegjennomføring som fører til begrensing i deltakelse. Vedtaket gjelder i første omgang frem til og med 31/7-2021. Kretsen vil vurdere forlengelse av gratis utleie hvis behov etter dette.

Vedtaket er gjeldende fra 1/3-2021
Vedtatt: 26/2-2021

Ny oppdatering 25/8-2021
Kretsen har bestemt at denne støtten fortsetter inntil videre.
Vedtak pr. 25/8-2021

Ny oppdatering 29/9-2021
Selv om restriksjonene har blitt helt/delvis opphevet, ønsker ikke kretsen å ilegge klubbene flere kostnader knyttet til stevnegfennomføring. Kretsen har bestemt at denne støtten fortsetter ut 2021.

Vedtak pr. 29/9-2021