Kjenner du noen som har gjort en god innsats for svømmeidretten –- og som fortjener et hederstegn?

Akershus svømmekrets har mange ulike hedersbevisninger som tildeles enkeltpersoner og organisasjoner for fortjenester innen svømmeidretten.

Ifølge bestemmelsene kan hedersbevisninger tildeles personer som har gjort seg fortjent av svømmeidretten. Som regel tildeles hedersbevisning organisasjoner o.l. bare ved markerte begivenheter f.eks. jubileum og lignende.

Forslag om tildeling av hedersbevisninger kan fremmes av lag tilsluttet svømmekretsen, styremedlemmer av Akershus svømmekrets og medlemmer i Hedertegnkomitéen.

Forslag/søknad sendes til Hederstegnkomitéen; hederstegn@ahsk.no

Hederstegnkomitéen fins her: Tillitsvalgte

Les mer her: Utmerkelsene og æresbevisningene