Unikt samarbeid om Idrett og bærekraft med NIH

Nå kan du være med å studere Idrett og bærekraft! Viken idrettskrets har inngått samarbeid med Norges Idrettshøgskole om et spennende, modulbasert studium. Semesteravgiften blir dekket av oss for de første 100 studentene som består studiet, og som er medlem av idrettslag i Viken.

Idretten er en stor del av samfunnet! Idrettslag, idrettsråd, særforbund, særkretser trenger bedre innsikt i bærekraftig utvikling, og spesielt hvordan bærekraft er relevant for idrett på individ- og organisasjonsnivå. Vi ønsker å betale semesteravgiften for deg som blir med å øke bærekraftsforståelsen.

Interesserte søker opptak til studiet i søknadweb (link nederst). 
Send samtidig en e-post til viken@idrettsforbundet.no med navn, organsiasjonsledd og telefon nr. Da vil vi registrere deg som en del av studieopplegget i Viken idrettskrets!

Hovedmålet med emnet er kunnskap om bærekraft, med relevans for idretten:

  • Studiet gjør deg og ditt idrettslag/særforbund rustet i møte med sponsorer og samarbeidspartnere. 
  • Studiet gir deg og ditt idrettsråd oppdatert teoretisk kunnskap og nyttige forslag til praktisk anvendelse i møte med politikere og andre interessenter.
  • Studiet kan anvendes til å endre bevissthet på individ- og organisasjons nivå.
  • Studiet gir 10 studiepoeng.

Emnet er modulbasert, med følgende oppbygging:

  • Bærekraftig: Begreper og historie
  • FNs bærekraftsmål
  • Den miljømessige dimensjonen
  • Den sosiale dimensjonen
  • Den økonomiske dimensjonen
  • Idrettens arbeid med bærekraft

Søknadsfrist

1. desember (vår) Ubegrenset antall plasser.

Les mer om studiet og søk opptak her!