Akershus svømmekrets har flere økonomiske støtter og tilskudd som gjelder alle klubbene i kretsen.

Kretsen ønsker å utvide disse økonomiske ordningen, men da trenger vi å vite hvor skoen trykker. Send e-post med forslag om nye støtteordninger, så skal vi behandle disse fortløpende.

Så hvilke økonomisk støtte og tiltak har vi?

Gratis leie av tidtakeranlegg

Dette er et midlertidig tilskudd, og vil forsvinne når pandemien og etterdønningene har gitt seg.

Økonomisk støtt; Ikke-approberte konkurranser

For alle være utøvere som ikke kan stille på approberte konkurranser. Dette være seg unge utøvere innen minipolo, stup, synkron og svømmere, men også eldre utøvere som driver med blant annet Open Water.

Økonomisk støtte; Nasjonale mesterskap

Å arrangere mesterskap koster mye, og kretsen gir støtte for mesterskapsarrangement som går i underskudd.

Tilskudd; Dypt basseng

For våre synkronsvømmere er det viktig med dypt nok basseng, slik at de får trent skikkelig.

Tilskudd; Stupetårn

For våre stupere er det viktig å kunne stupe fra tårn høyere enn 5 meter, noe de må reise til for å trene på.

Tilskudd; 50-metersbasseng

I likhet med synkronsvømmere og stupere, har noen av våre svømmere behov for å leie basseng, da langbanebasseng.

Tilskudd; Andre

Dette er en åpen tilskuddsordning, der klubber enten søker i forkant, eller i etterkant av arrangement o.l.