Styret i ASK har besluttet å støtte stupetrening i basseng med stuphøyde over 5 meter. Støtten er beregnet å dekke leie/delvis leie av stupetårn avhengig av klubbens størrelse og antall deltakere, og kan gis inntil to ganger per semester.

Send søknad på e-post med opplysning om tidspunkt, antall stupere og forventet/faktisk kostnad. Samt dokumentasjon i form av faktura, kvittering o.l. Dette til vårt regnskap. Støtten beregnes med utgangspunkt i prisene for leie. Støtten gjelder i nærmiljø og/eller ved treningsleirer i inn- og utland.

Merk at tilskuddet gjelder kostnader knyttet til bassengleie, ikke til treningsleir generelt.

Stupeklubbene kan søke om tilskudd opp til 2000 kroner pr semester. Søknaden skal være kretsen i hende innen 4 uker etter endt trening/opphold.
Vedtak pr. 21/01-2015

Ny oppdatering 13/5-2016
Stupeklubbene kan søke om tilskudd opp til 5000 kroner pr semester. Søknaden skal være kretsen i hende innen 4 uker etter endt trening/opphold.

Vedtak pr 13/5-2016