Styret i ASK har besluttet å støtte synkrontrening i basseng med dybde på 3 meter. Støtten er beregnet å dekke leie/delvis leie av basseng avhengig av klubbens størrelse og antall deltakere, og kan gis inntil to ganger per semester.

Send søknad på e-post med opplysning om tidspunkt, antall svømmere og forventet/faktisk kostnad. Samt dokumentasjon i form av faktura, kvittering o.l. Dette til vårt regnskap. Støtten beregnes med utgangspunkt i prisene for leie. Støtten gjelder i nærmiljø og/eller ved treningsleirer i inn- og utland.

Merk at tilskuddet gjelder kostnader knyttet til bassengleie, ikke til treningsleir generelt.

Vedtaket er gjeldende fra 1/1-2019
Synkronklubber kan søke om tilskudd opp til 5000 kroner pr semester. Søknaden skal være kretsen i hende innen 4 uker etter endt trening/opphold.

Vedtatt: 23/9-2019