Styret i ASK har besluttet å støtte trening i 50-metersbasseng for kretsens klubber. Støtten er beregnet å dekke leie/delvis leie av en eller flere baner avhengig av klubbens størrelse og antall deltakere, og kan gis inntil to ganger per semester.

Send søknad på e-post med opplysning om planlagt/gjennomført tidspunkt, antall svømmere, antall baner og forventet/faktisk kostnad. Samt dokumentasjon i form av faktura, kvittering o.l. Dette til vårt regnskap. Støtten beregnes med utgangspunkt i prisene for leie. Støtten gjelder i nærmiljø og/eller ved treningsleirer i inn- og utland.

Merk at tilskuddet gjelder kostnader knyttet til bassengleie, ikke til treningsleir generelt.

Ny oppdatert informasjon 28/11-2014
Siden tilgangen på 50-meters basseng er minimal i nærmiljøet, har styret i ASK bestemt at det ytes tilskudd for trening i 50-metersbasseng, i nærmiljø og/eller ved treningsleirer i inn-og utland. Merk at tilskuddet gjelder kostnader knyttet til bassengleie, ikke til treningsleir generelt.
Ny oppdatering 21/1-2015
Svømmeklubbene kan søke om tilskudd opp til 2000 kroner pr semester. Søknaden skal være kretsen i hende innen 4 uker etter endt trening/opphold.

Ny oppdatering 13/5-2016
Svømmeklubbene kan søke om tilskudd opp til 5000 kroner pr semester. Søknaden skal være kretsen i hende innen 4 uker etter endt trening/opphold.

Vedtak pr 13/5-2016