Dagens kretsstyre er representert med bare medlemmer fra en svømmeidrett; svømming. Styret ønsker å få involvert de andre svømmeidrettene.

Valgkomitéen skal tilstrebe seg å finne kandidater til kretsstyret fra svømmekretsens ulike svømmeidretter; svømming, stup, synkron, vannpolo.

Vedtak pr. 21/01-2015