I 2023 blir det svømmekonkurranser, nesten uten unntak, hver andre helg. For å sikre rettferdige og gode opplevelser for utøverne er det viktig at også klubbene blir mer involvert i anskaffelse av svømmedommere. Dette ble også avtalt under planleggingsmøtet (7/9-22) med klubbene som skal arrangerer konkurranser fremover. Det er klubbenes ansvar at det er nok dommere på en konkurranse, og kretsen skal bistå med å sende ut innkalling.
Dette teksten er for å tydeliggjøre de ulike rollene klubben, dommeransvarlig og kretsen har. Samt tidslinje for når informasjon kommuniseres ut.
Dette betyr i praksis at hver enkelt klubbs konkurranse- og dommeransvarlig må være mer involvert i prosessen med å fremskaffe dommere.
Det er dommeransvarlig som er kretsens bindeledd inn mot klubb og har ansvar å holde egen klubb og konkurranseansvarlig informert.

TidspunktAktivitetAnsvarlig
Senest 4 uker før konkurransestartKlubb må sende kretsen informasjon om konkurransen, med følgende informasjon;
Konkurranseansvarlig
Dommeransvarlig
Klokkeslett konkurransestart – alle økter
Klokkeslett (estimert*) for konkurranseslutt – alle økter

Jo tidligere vi får denne informasjonen, desto tidligere kan vi legge ut konkurransen på svommedommer.no

Info sendes til svommedommer@ahsk.no og i tittelen skal konkurransens navn påføres

*Baser gjerne estimatet på fjorårets info hvis dere har. Det er høyere terskel å melde seg som dommer når det ikke er noen klokkeslett å forholde seg til.
Konkurranseansvarlig/
Dommeransvarlig
4 uker før konkurransestartDommerinnkalling sendes ut til alle dommere på kretsens dommerliste.
Konkurransen publiseres også på dommernes Facebookgruppe.
Kretsen setter opp dommere på liste etter hvert som registreringer kommer inn.
Kretsen holder konkurranseansvarlig og dommeransvarlig løpende orientert om dommerpåmeldingen. Samt overdommer så raskt det er avklart hvem det blir.
Kretsen
2 uker før konkurransestartPåminnelse sendes ut til alle dommere på kretsens dommerlisteKretsen
10 dager før konkurransestartKretsen sender all informasjon til klubbens konkurranseansvarlig, dommeransvarlig og overdommer. Fra nå av er det klubbens ansvar å fremskaffe de dommere som eventuelt mangler. Her må det være tett dialog mellom klubb og overdommer(e).
Påmeldinger som kommer etter overlevering vil bli videresendt til overdommer og dommeransvarlig.
Informasjonen som oversendes skal inneholde:
Excel-ark med påmeldte dommere. Fordelingen er kun et forslag fra kretsen, det er opp til overdommer å plassere dommere rundt bassenget
E-postadresser
Allergier
Kretsen => Konkurranseansvarlig
Dommeransvarlig
Info: Overdommer
5-7 dager før konkurransestartInformasjon må sendes ut til dommerne. Dette være seg informasjon om parkering, endringer i tidsskjema, oppmøtested for dommermøte med mer.Dommeransvarlig
2-3 dager etter konkurransestartBetale dommergodtgjørelse til eksterne dommere, samt de i klubb som ikke har dugnadspliktDommeransvarlig
Innen 7 dager etter konkurransesluttDommergjerningene skal registreres på medley. Det er varierende om det er overdommer eller dommeransvarlig som gjør dette. Dommeransvarlig har ansvaret for at dette blir utførtDommeransvarlig

Per 10. oktober 2022