Vel overstått kretsting og nytt vedtak

Vårt kretsting ble avholdt digitalt den 20/4. Protokoll og revidert Tingdokument er publisert, og dette ligger nå ute på vår hjemmeside; https://www.ahsk.no/?page_id=49

Valgkomiteen hadde i forkant gjort et godt stykke arbeid og vi kan ønske Maj Helene Rødal velkommen inn som nytt styremedlem, og vi ønsker å takke av Rune Gran, Kari Marie Swensen og Thomas G. Moen for godt nedlagt arbeid.

Endring vedrørende dommergodtgjørelsen ble vedtatt på Kretstinget etter endringsforslag fra klubb;
https://www.ahsk.no/?page_id=2989

På vegne av hele styre og utvalg; Takk for tilliten!

Kretsting 20. april (digitalt)

Kretsting for Akershus svømmekrets avholdes digitalt 20. april kl 20:00.

Innkalling er sendt klubbene, sammen med fullmaktsskjema. Sakspapirer kommer etter at frist for innsending av saker har gått ut.

Klubbene velger representant(er) til kretstinget på sine respektive årsmøter.

Saker som ønskes tatt opp på tinget sendes snarest til styret, og innen 6. april 2022

Dokumentene vil fortløpende legges ut her: http://www.ahsk.no/?page_id=49

Vel møtt!

Kretsting 9. desember 2020 – NY INFO

Årsmøte/kretsting for Akershus svømmekrets avholdes digitalt 9. desember kl 19:00.

Innkalling er sendt klubbene, sammen med fullmaktsskjema. Sakspapirer kommer etter at frist for innsending av saker har gått ut.

Klubbene velger representant(er) til kretstinget på sine respektive årsmøter.

Saker som ønskes tatt opp på tinget sendes snarest til styret, og innen 25. november 2020

Dokumentene vil fortløpende legges ut her: http://www.ahsk.no/?page_id=49

Vel møtt!

Kretsting 9. april 2019

Årsmøte/kretsting for Akershus svømmekrets avholdes 9. april kl 19:00 i Asker SKs kontoer på Holmen.

Innkalling er sendt klubbene, sammen med fullmaktsskjema. Sakspapirer kommer etter at frist for innsending av saker har gått ut.

Klubbene velger representant(er) til kretstinget på sine respektive årsmøter.

Saker som ønskes tatt opp på tinget sendes snarest til styret, og innen 26. mars 2019

Dokumentene vil fortløpende legges ut her: http://www.ahsk.no/?page_id=49

Vel møtt!

Kretsting 9. april 2018

Til:
Alle klubber i Akershus Svømmekrets
Nabokretser
Akershus Idrettskrets
Norges Svømmeforbund

INNKALLING TIL KRETSTING I AKERSHUS SVØMMEKRETS

Styret i Akershus Svømmekrets vil med dette invitere til Kretsting (Årsmøte)

Mandag 9. april 2018, kl. 19.00
Fellesorganisasjon (FO), Mariboesgata 13, 0506 Oslo

Vi viser til ASK’s lover § 9 «Representasjon på kretstinget»:
For medlemstall til og med 50 1 representant
For medlemstall fra 51 til og med 100 2 representanter
For medlemstall over 100 3 representanter

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstra ordinært årsmøte eller på medlemsmøte med dette valg på kunngjort saksliste.
Forslag som ønskes behandlet på kretstinget må være kretsstyret i hende senest 26. mars 2018.

Fullstendig saksliste med dokumenter vil bli lagt ut på kretsens hjemmeside senest 2. april 2018.

Vi ber om svar vedrørende deltakelse/ikke deltagelse innen 5. april 2018 til leder@ahsk.no

Husk å medbringe utfylt fullmaktskjema, eller send denne på e-post i forkant!

Dokumenter til årets Kretsting er å finne her:
http://www.ahsk.no/?page_id=49

Velkommen!