Kretsting 25. april 2024

Kretsting for Akershus svømmekrets avholdes digitalt 25. april kl 20:00.
Link sendes direkte til representantene når fullmaktsskjema er sendt inn

Innkalling er sendt alle klubbene i kretsen, sammen med fullmaktsskjema og forslagsskjema. Sakspapirer kommer etter at frist for innsending av saker har gått ut, og senest 18. april 2024.

Klubbene velger representant(er) til kretstinget på sine respektive årsmøter, eller vedtak gjort på styremøte. Frist for å sende inn fullmaktsskjema er 22. april 2024

Saker som ønskes tatt opp på tinget sendes snarest til styret, og innen 11. april 2024

Dokumentene vil fortløpende legges ut her: http://www.ahsk.no/?page_id=49

Vel møtt!

Vel overstått kretsting og nytt vedtak

Vårt kretsting ble avholdt digitalt den 20/4. Protokoll og revidert Tingdokument er publisert, og dette ligger nå ute på vår hjemmeside; https://www.ahsk.no/?page_id=49

Valgkomiteen hadde i forkant gjort et godt stykke arbeid og vi kan ønske Maj Helene Rødal velkommen inn som nytt styremedlem, og vi ønsker å takke av Rune Gran, Kari Marie Swensen og Thomas G. Moen for godt nedlagt arbeid.

Endring vedrørende dommergodtgjørelsen ble vedtatt på Kretstinget etter endringsforslag fra klubb;
https://www.ahsk.no/?page_id=2989

På vegne av hele styre og utvalg; Takk for tilliten!