Kretsting for Akershus svømmekrets avholdes digitalt 25. april kl 20:00.
Link sendes direkte til representantene når fullmaktsskjema er sendt inn

Innkalling er sendt alle klubbene i kretsen, sammen med fullmaktsskjema og forslagsskjema. Sakspapirer kommer etter at frist for innsending av saker har gått ut, og senest 18. april 2024.

Klubbene velger representant(er) til kretstinget på sine respektive årsmøter, eller vedtak gjort på styremøte. Frist for å sende inn fullmaktsskjema er 22. april 2024

Saker som ønskes tatt opp på tinget sendes snarest til styret, og innen 11. april 2024

Dokumentene vil fortløpende legges ut her: http://www.ahsk.no/?page_id=49

Vel møtt!