Årsmøte/kretsting for Akershus svømmekrets avholdes 9. april kl 19:00 i Asker SKs kontoer på Holmen.

Innkalling er sendt klubbene, sammen med fullmaktsskjema. Sakspapirer kommer etter at frist for innsending av saker har gått ut.

Klubbene velger representant(er) til kretstinget på sine respektive årsmøter.

Saker som ønskes tatt opp på tinget sendes snarest til styret, og innen 26. mars 2019

Dokumentene vil fortløpende legges ut her: http://www.ahsk.no/?page_id=49

Vel møtt!