Lyst til å bidra i Akershus svømmekrets´ kontrollutvalg?

Det er kretsting (KT) i Akershus svømmekrets (AHSK) onsdag 10. april, og i den forbindelse er vi på utkikk etter et nytt medlem til kontrollutvalget. Vi henvender oss til deg som er interessert i kontrollarbeid i en aktiv svømmekrets med viktig rolle innen svømmeidretten. Vi søker nytt medlem, som følge av fratredelse etter lenger fartstid i AHSK. Vervet vil vare i to år (KT 2024-KT 2026).

AHSKs formål er blant annet å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, å fremme samarbeid med klubbene og å være en positiv verdiskaper for individ og samfunn. Våre verdier er Samlende – Inspirerende – Motiverende, og vi gjør vårt ytterste for å leve opp til disse tre verdiene. Mer om oss: Akershus svømmekrets (www.ahsk.no)

Kontrollutvalget består av leder, ett ordinært medlem og et varamedlem. Nåværende leder er Harald Breivik. Utvalget har særdeles godt kjennskap til AHSK og er en ressurs for svømmekretsen. 

Hva tilbyr vi?

Muligheten for godt innblikk og påvirkningsmulighet i en svømmekrets med et bredt nedslagsfelt. På vår hjemmeside vil du finne veileder for kontrollutvalget m.m. Ideer og løsningsforslag er velkomne. For nytt medlem i kontrollutvalget vil det tilbys onboarding.

Hvem er du?

Du har erfaring fra aktivt styrearbeid og/eller kontrollutvalgsarbeid og motiveres av engasjementet. Erfaringen kan gjerne komme fra andre idretter, frivillig arbeid eller profesjonelle verv. Du er medlem av en svømmeklubb i kretsen, men er ikke ansatt i en svømmeklubb eller har et verv tilknyttet klubb i kretsen. Dette har du lyst til å være en del av og bidra på!

Nysgjerrig på å vite mer?

Ta gjerne kontakt med valgkomitéen: valgkomite@ahsk.no. Vi setter deg også gjerne i forbindelse med kontrollutvalgets leder og med styret for mer informasjon. Meld din interesse innen tirsdag 27. februar.

Vi ser frem til å høre fra deg.

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen i Akershus svømmekrets
Anette Berg, leder (Bærumsvømmerne)
Sverre Fjermestad Hammerø (Sørumsand IF)
Lena Nordbø (Nannestad IL)

Lyst til å bidra i Akershus svømmekrets´ styre?

Det er kretsting (KT) i Akershus svømmekrets (AHSK) onsdag 10. april, og i den forbindelse er vi på utkikk etter ett nytt styremedlem og et varamedlem. Vi henvender oss til deg som er interessert i styrearbeid med stort spenn i oppgaver og med viktig rolle innen svømmeidretten. Når vi søker to medlemmer til styret, skyldes det fratredelse etter lenger fartstid i AHSK. Styreperioden vil være i to år (KT 2024-KT 2026) for varamedlem og i fire år (KT 2024-KT 2028) for ordinært styremedlem.

AHSKs formål er blant annet å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, å fremme samarbeid med klubbene og å være en positiv verdiskaper for individ og samfunn. Våre verdier er Samlende – Inspirerende – Motiverende, og vi gjør vårt ytterste for å leve opp til disse tre verdiene. Mer om oss: Akershus svømmekrets (www.ahsk.no)

AHSK har et arbeidende styre, som består av leder, nestleder, to ordinære medlemmer og ett varamedlem. Nåværende styreleder er Mona Underdal-Loktu. Styremedlemmene har lang erfaring innen idretten og styrearbeid og har et godt nettverk. Styret har styremøte 1 gang i måneden utenom juli. De fleste møtene er digitale.

Hva tilbyr vi?

Aktivt og variert styrearbeid, hvor du får muligheten til å by inn med dine kompetanser og ønsker om oppgaver. Du vil ha mye kontakt med klubber og utvalg. Her er høyde under taket, og ideer og løsningsforslag er velkomne. For de nye medlemmene til styret vil det tilbys en solid onboarding.

Hvem er du?

Du har erfaring fra aktivt styrearbeid og motiveres av engasjementet. Erfaringen kan gjerne komme fra andre idretter, frivillig arbeid eller profesjonelle verv. Du er medlem av en svømmeklubb i kretsen, men er ikke ansatt i en svømmeklubb eller har et verv tilknyttet klubb i kretsen. Dette har du lyst til å være en del av og bidra på!

Nysgjerrig på å vite mer?

Ta gjerne kontakt med valgkomitéen: valgkomite@ahsk.no. Vi setter deg også gjerne i forbindelse med styret, som vil være åpen for å møte deg for å fortelle mer om hva de arbeider med og hvem de er. Meld din interesse innen tirsdag 27. februar.

Vi ser frem til å høre fra deg.

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen i Akershus svømmekrets
Anette Berg, leder (Bærumsvømmerne)
Sverre Fjermestad Hammerø (Sørumsand IF)
Lena Nordbø (Nannestad IL)

Vel overstått kretsting og nytt vedtak

Vårt kretsting ble avholdt digitalt den 20/4. Protokoll og revidert Tingdokument er publisert, og dette ligger nå ute på vår hjemmeside; https://www.ahsk.no/?page_id=49

Valgkomiteen hadde i forkant gjort et godt stykke arbeid og vi kan ønske Maj Helene Rødal velkommen inn som nytt styremedlem, og vi ønsker å takke av Rune Gran, Kari Marie Swensen og Thomas G. Moen for godt nedlagt arbeid.

Endring vedrørende dommergodtgjørelsen ble vedtatt på Kretstinget etter endringsforslag fra klubb;
https://www.ahsk.no/?page_id=2989

På vegne av hele styre og utvalg; Takk for tilliten!