Tidligere i år startet kretsen med å arrangere webinarer. I vårt syn er en mulighet til å gi utøvere, foresatte m.fl. kunnskap og kompetanse som er nyttig, og avlaste klubbene med både å arrangere og kutte kostnader. Det har vært ok oppmøte på de før sommeren, men vi håper at vi etterhvert når ut til flere. Dette forutsetter at klubbene videreformidler våre webinarer.

I høst bestemte vi at vi inviterer alle i hele svømme-Norge, uansett svømmeidrett! Utøvere, foresatte, ledere, trenere, støttepersonell +, da kostnaden for oss er lik uansett. Kunnskap om kosthold, skadeforebygging, antidoping er viktig for at utøvere skal kunne drive idretten på en sunn måte.

1. halvår 2024 skal vi igjen arrangere flere webinarer, og vi kommer til å utvide med flere tema.

Sunn idrett

Søndag 12. november gjennomført vi et nytt webinar i regi av Sunn idrett, der kosthold står i fokus.
Nicole Tandrevold Næsheim loset oss stødig gjennom temaet kosthold, og er flink til å forklare hva det er som er viktig å spise når en trener i lavintenistetsperioder kontra høyintesistetsperioder. Vi er veldig glade for at hun ønsker å holde disse webinarene for oss, og webinaret vil bli arrangert igjen 1. halvår 2024.

Flere klubber meldte inn at de hadde samlet sammen sine utøvere, og på bakgrunn av e-poster i etterkant, anslår vi ca 120 deltakere. Noe vi i kretsen synes er gøy!

Foto: Grimstad SK Bildet viser Grimstad SK som hadde samlet en gjeng for å se på webinaret sammen.

SkadeFri

Onsdagen etterpå gjennomførte kretsen nok et webinar og dette for første gang; skadeforebygging i regi av SkadeFri. Olav Barøy er tidligere svømmer, og nå fysioterapeut og ambassadør for SkadeFri. Han hadde tilpasset sin presentasjon til spesifikke problemområder for svømmere og gode øvelser for skadeforebygging og øvelser når skade alt har skjedd. Han fokuserte også på totalbelastningen for utøvere. Et godt webinar som også vil komme tilbake våren 2024.

Også her hadde noen klubber samlet sine utøvere, slik at de sammen så på webinaret. Noe mer usikkert hvor mange som deltok her, men et anslag er ca 60 utøvere.

Foto: Molde SK Her er en engasjert gjeng fra Molde SK som kombinerte webinaret med pizzakveld

Ikke mottatt informasjon om våre webinarer?

Ønsker du/din klubb å få tilsendt e-post om kommende webinarer, send e-post til post@ahsk.no så blir du lagt til vår utsendingsliste