Kretsting 9. april 2019

Årsmøte/kretsting for Akershus svømmekrets avholdes 9. april kl 19:00 i Asker SKs kontoer på Holmen.

Innkalling er sendt klubbene, sammen med fullmaktsskjema. Sakspapirer kommer etter at frist for innsending av saker har gått ut.

Klubbene velger representant(er) til kretstinget på sine respektive årsmøter.

Saker som ønskes tatt opp på tinget sendes snarest til styret, og innen 26. mars 2019

Dokumentene vil fortløpende legges ut her: http://www.ahsk.no/?page_id=49

Vel møtt!

Dommerkurs i kretsen

Til alle svømmeklubber i Akershus

På tirsdagens styremøte ble det bestemt at Akershus svømmekrets skal gjennomføre 3 kretsdommerkurs (KD), 1 forbundsdommerkurs (FD) og 1 starterkurs (S) før sommeren.

FD- og S-kurs er gratis for kretsens klubber, og KD-kurset koster 850 kr pr deltaker.
For deltakere utenfor Akershus svømmekrets koster kursene 1000 kr.
Vi ønsker å spre kursene utover fylket. Så kurs i «nord», «øst» og «vest» når det kommer til KD-kurs.

Før vi setter datoer, ønsker vi tilbakemelding fra dere på disse punktene:

1) Hvor mange kandidater til KD-kurs ønsker klubben å stille med?

2) Er det noen klubber som ønsker å stille lokaler til disposisjon for KD-kurs?

3) Er det dommere i klubben som ønsker FD-kurs?

4) Er det dommere i klubben som ønsker S-kurs?

Fint om tilbakemelding kan komme innen 5. februar, så vi kan sette datoer med dommerinstruktør.

Dommersamling

Et nytt dommerår går mot slutten, og i den forbindelse ønsker vi å samle alle kretsens dommere til en førjulssamling. Samlingen vil inneholde faglig påfyll, sosialt samvær og utdeling av dommersekker (til de som ikke allerede har fått). Det blir også servert mat og drikke. Gi beskjed hvis det er noe vi må ta hensyn til i den forbindelse.

Er det noe du ønsker skal tas opp? Da er det fint om det gis beskjed om på forhånd så Rune kan få det inn i sitt opplegg.

Holmenhallen (konferanserom i kjeller)
Mandag 10. desember
Klokken 18-20.45

Påmeldingsfrist
Det er viktig at de som kommer melder dette inn innen 5. desember, da mat og drikke skal bestilles. Melding sendes til: leder@ahsk.no

Parkering
Det er 3 timer gratis parkering på Holmensenteret (inne i garasjen), og det er en kort gåtur på 300 meter tilbake til hallen.

Vel møtt!