Dommerskjorte til kretsens dommer

I 2016 ble det vedtatt at kretsen dekker én dommerskjorte per kalenderår til våre dommere som dømmer jevnlig. Dette er gjeldende for alle svømmeidrettene. Kretsdommere som planlegger å ta Forbundsdommerkurs i løpet av inneværende år, ber vi avvente med å bestille skjorte til kurs er gjennomført.

Det vil bli sendt ut e-post til alle dommere i forbindelse med hver bestilling, og vi kommer til å kjøre 3-4 bestillingsrunder pr år, via e-post.

I bestillingen må jeg ha følgende info:

– Type skjorte; kretsdommer/forbundsdommer
– Størrelse (se vedlagt størrelsesguide under)
– Komplett adresse

Bestillingsliste sendes samlet fra kretsen til forbundet, og skjortene vil bli sendt ut direkte til dere fra NSF.

Merk at riktig bekledning for dommere er følgende (ingen unntak):
1. Hvit skjorte; krets- eller forbundsdommerskjorte fra NSF.
Skjorten skal være ned i buksen!
2. Hvit ugjennomsiktig lang bukse, eller skjørt som går nedenfor knærne når man sitter (ikke ankellangt skjørt).
Denne bestilles privat. Shorts eller piratbukser er ikke tillatt.
3. Hvite hele sko. Sandaler ol med åpen tå er ikke tillatt. Crocs er tillatt.
4. Hvite sokker evt. barbeint ned i sko dersom man måtte ønske.
5. Hvitt, eller annet lyst undertøy.
OBS; viktig at det ikke er mønster på disse, da dommertøy ofte blir gjennomsiktig når vått.
6. Hvitt belte

Tilskudd til ikke-approberte konkurranser

Kretsen gir tilskudd til klubbene for å arrangere ikke-approberte konkurranser. Tilskuddet er på kr. 3.000,-. Søknad om tilskudd sendes forut for konkurranse på e-post til kretsen. Legg ved innbydelse og opplys om kontonummer for utbetaling. Det forutsettes at konkurransen er åpent, klubbinterne konkurranser støttes ikke.

Ny oppdatering 27/4-2019

Akershus svømmekrets gir tilskudd til klubbene for å arrangere ikke-approbert konkurranse, samt tilsvarende konkurranser innen idrettene synkron, stup, vannpolo, open water og mini-polo. Tilskuddet er på kr. 3.000,-. Søknad om tilskudd sendes forut for konkurransen på e-post til kretsen. Legg ved innbydelse og opplys om kontonummer for utbetaling. Det forutsettes at konkurransen er åpent, klubbinterne konkurranser støttes ikke. Dette er gjeldende fra og med 01.01.2018.

Vedtak pr. 11/4-2018

Støtte til nasjonale mesterskap

Til kretstinget kom det inn forslag om Akershus svømmekrets kunne støtte klubbene økonomisk når det avholdes nasjonale mesterskap.

Styret i Akershus svømmekrets er positive til å gi økonomisk støtte til klubb som tar på seg arrangement av nasjonalt mesterskap, og utarbeidet følgende vedtak som ble vedtatt på kretstinget.

Akershus svømmekrets kan gi en underskuddsgaranti, eller underskuddsdekning, på inntil kr 20.000 til klubb i kretsen som arrangerer nasjonalt mesterskap. Dette gjeldende for NM, NMjr./UM og ÅM i svømming, samt tilsvarende mesterskap innen grenene synkron, stup, vannpolo, open water og master. Klubber fra kretsen som arrangerer nasjonale mesterskap kan søke i etterkant av gjennomførelse. Utbetaling kan først skje etter at detaljert regnskap er oversendt kretsen. Dette er gjeldende fra og med 01.01.2018.

Vedtak pr.  9/4-2018 (Kretsting)

Utgiftsgodtgjørelse til dommere

Styret i Akershus svømmekrets vil med dette opplyse om rutinene vedrørende utbetaling av utgiftsgodtgjørelse til kretsens dommere på våre konkurranser, for å sikre at alle klubbene i Akershus praktiserer reglene om dommergodtgjøring likt. Det oppstår fra tid til annen en del uklarheter og misforståelser rundt utgiftsgodtgjøring til dommerne. Dette gjelder særlig de dommerne som dømmer på klubbens egne konkurranser. Styret vil derfor minne om svømmekretsens gjeldende regler for dette.

Kretstinget i Akershus svømmekrets har tidligere vedtatt at alle dommere i Akershus svømmekrets skal få utbetalt kr 100 pr. økt som utgiftsgodgjørelse på konkurranser i kretsen. Dette beløpet ble økt til kr 200 pr økt, jf. Kretstingets vedtak i sak 6, 13.04.2010. Dette er utgifter til dekning av drivstoff, bompenger etc. og regnes ikke som honorar. Det betyr at beløpet ikke skal oppgis til Skattemyndighetene, og ingen dommere skal derfor oppgi personnummer i forbindelse med dømming på konkurranser.

I tråd med dette presiseres at alle dommere i Akershus skal få utbetalt kr 200 pr. økt (1 økt = 4 timer), enten kontant under selve konkurransen, eller utbetalt til bankkonto umiddelbart etter at konkurransen er avviklet. (Riktig bankkonto må oppgis). Det betyr at alle dommere som stiller, inkludert klubbenes egne dommere som dømmer på egne konkurranser, skal ha beløpet utbetalt. Dommere skal ikke melde inn om de ønsker pengene eller ikke – pengene skal betales ut. Dommere kan i ettertid velge å betale tilbake, men dette er helt opp til hver enkelt dommer.

Husk at det å være dommer ikke er dugnad på lik linje med å stå i kafeteria eller selge lodd. For å opprettholde autorisasjonen og holde kunnskapen vedlike, må dommerne stille opp på flere konkurranser gjennom sesongen, dette for å gjøre en god jobb for svømmerne. Foreldrene i klubben er der som oftest 1 – 2 ganger i året og gjør en innsats, ofte ikke en hel dag engang.

Denne informasjonen er sendt til alle kretsens klubber og dommere.

Stipend til utøvere

Akershus Svømmekrets kan gi stipend til utøvere tilknyttet klubb i Akershus innen svømmeidrettene svømming, stup, vannpolo, synkron, masters og open water.

Dette gjelder for premiering i internasjonale mesterskap, unntatt nordiske mesterskap.

Generelt gjelder ordningen EM, VM og OL, samt tilsvarende nivå i stup, synkron og vannpolo.

Stipend til utøvere kan det ikke søkes om.

Vedtak pr. 21/01-2015, justert 10/11-2016.

Tilskudd til trening i 50-metersbasseng

Styret i ASK har besluttet å støtte trening i 50-metersbasseng for kretsens klubber. Støtten er beregnet å dekke leie/delvis leie av en eller flere baner avhengig av klubbens størrelse og antall deltakere, og kan gis inntil to ganger per semester. Send søknad på e-post med opplysning om planlagt/gjennomført tidspunkt, antall svømmere, antall baner og forventet/faktisk kostnad. Samt dokumentasjon i form av faktura, kvittering o.l. Dette til vårt regnskap. Støtten beregnes med utgangspunkt i prisene for baneleie. For sesongen 2014/2015 er imidlertid Tøyenbadet fullbooket av Oslo-klubber.

Ny oppdatert informasjon 28/11-2014
Siden tilgangen på 50-meters basseng er minimal i nærmiljøet, har styret i ASK bestemt at det ytes tilskudd for trening i 50-metersbasseng, i nærmiljø og/eller ved treningsleirer i inn-og utland. Merk at tilskuddet gjelder kostnader knyttet til bassengleie, ikke til treningsleir generelt.

Ny oppdatering 21/1-2015

Svømmeklubbene kan søke om tilskudd opp til 2000 kroner pr semester. Søknaden skal være kretsen i hende innen 4 uker etter endt trening/opphold.

Ny oppdatering 13/5-2016

Svømmeklubbene kan søke om tilskudd opp til 5000 kroner pr semester. Søknaden skal være kretsen i hende innen 4 uker etter endt trening/opphold.

Vedtak pr 13/5-2016

Tilskudd for stupetrening

Styret i ASK har besluttet å støtte stupetrening i basseng med stuphøyde over 5 meter. Støtten er beregnet å dekke leie/delvis leie av stupetårn avhengig av klubbens størrelse og antall deltakere, og kan gis inntil to ganger per semester. Send søknad på e-post med opplysning om tidspunkt, antall stupere og kostnad. Samt dokumentasjon i form av faktura, kvittering o.l. Dette til vårt regnskap. Støtten beregnes med utgangspunkt i prisene for leie. Støtten gjelder i nærmiljø og/eller ved treningsleirer i inn- og utland. Merk at tilskuddet gjelder kostnader knyttet til bassengleie, ikke til treningsleir generelt.

Stupeklubbene kan søke om tilskudd opp til 2000 kroner pr semester. Søknaden skal være kretsen i hende innen 4 uker etter endt trening/opphold.

Vedtak pr. 21/01-2015

Ny oppdatering 13/5-2016

Stupeklubbene kan søke om tilskudd opp til 5000 kroner pr semester. Søknaden skal være kretsen i hende innen 4 uker etter endt trening/opphold.

Vedtak pr 13/5-2016

Nordisk master: and the winner is … Bærum og Asker

Etter sterk innsats og i stor konkurranse klarte Bærumsvømmerne og Asker svømmeklubb i fellesskap å overbevise storjuryen om at de var de beste til å arrangere Nordisk mastermesterskap 2016. Arrangementet går av stabelen 14-15. oktober. Vi håper å kunne avvikle stevnet i Risenga svømmehall, alternativt blir det på Landøya. Følg med!

MaU søker arrangør til Nordisk mastermesterskap 2016

Mastersutvalget (MaU) søker aktuelle kandidater til arrangement av Nordisk mastersmesterskap (NoM) 2016.

NoM rulerer mellom medlemsnasjonene, og i 2016 er det Norges tur.

• NoM masters svømmes primært på 25 m bane, men unntaksvis på 50 hvis dette er arrangørens eneste mulighet.

• NoM er et forholdvis lite mesterskap sammenliknet med NM Masters.

• NoM arrangeres vanligvis den første helgen i oktober, noe som kolliderer med den norske høstferien. Dette gjør det vanskelig for mange klubber å avvikle et stevne i de relatere helgene, ettersom dette er de mest inntektsbringende dagene for svømmehallene.
Her åpner vi derfor for å flytte mesterskapet enten en uke fremover, dvs til den andre helgen i oktober, eller bakover til september.

• Mesterskapet avvikles over tre eller fire økter, utfra arrangørens ønske og kapasitet. De siste årene har stevnet blitt gjennomført over tre økter, med første økt fredag ettermiddag, og to økter lørdag. Bankett/felles middag følger lørdag kveld.

Fristen for å søke er så raskt som mulig, men interesserte bes kontakte: linn@kns.no innen 01.10.15