Valgkomiteen velges på Kretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på kretsens kretsting, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

Retningslinjer: valgkomité (pdf)

Mal for Spørreskjema (pdf)
Mal for Valgkomitéens innstilling (pdf)