Trygg på trening

I slutten av oktober gjennomførte styret kurset «Trygg på trening». Selv om vi ikke har så mye direkte kontakt med barn og unge gjennom vårt arbeide, mener vi dette er viktig at alle klubber gjennomfører på sine styrer, ansatte, instruktører og lagledere. Vi oppfordrer alle klubber til å sette av tid til dette.

10% av gutter og 20% av jenter blir utsatte for seksuell trakassering før de fyller 18 år … og det er det som blir rapportert inn. Mørketallene er STORE!