«På det ordinære idrettstinget 2021 ble det vedtatt flere lovendringer. Noen hadde umiddelbar ikrafttredelse, mens andre først trer i kraft 010122. På det ekstraordinære idrettstinget 2021 ble det også vedtatt en lovendring som trer i kraft 010122. Idrettsstyret har i møte 6 den 161121 vedtatt enkelte midlertidige lovendringer i NIFs lov kapittel 11.»

Les mer her!

Lovnormer

Alle lovnormene ligger her.

Kretsens lov

Kretsens lover er oppdatert og ligger her.