Styret i Akershus svømmekrets har det overordnede ansvaret for Akershus svømmekrets´ økonomi.

Økonomihåndboken skal være et hjelpemiddel for Akershus svømmekrets for å sikre god økonomistyring. Styreleder, økonomiansvarlig og andre som trenger en innføring i hvordan økonomirutinene til Akershus svømmekrets fungerer skal kunne finne informasjonen de trenger i økonomihåndboken.

Økonomihåndbok

Vedlegg:
Årshjul
Fullmaktsmatrise
Rollebeskrivelse
Utstyrs- og eiendelsoversikt
Utgiftsrefusjonsskjema (pdf)
Reiseregning (pdf)