Styret i Akershus svømmekrets har det overordnede ansvaret for Akershus svømmekrets´ økonomi.

Økonomihåndboken skal være et hjelpemiddel for Akershus svømmekrets for å sikre god økonomistyring. Styreleder, økonomiansvarlig og andre som trenger en innføring i hvordan økonomirutinene til Akershus svømmekrets fungerer skal kunne finne informasjonen de trenger i økonomihåndboken.

Økonomihåndbok (pdf) – ny versjon kommer

Vedlegg:
Årshjul (pdf) – ny versjon kommer
Fullmaktsmatrise (pdf) (ny 28.04.22)
Rollebeskrivelse (pdf) – ny versjon kommer
Utstyrs- og eiendelsoversikt (pdf) (ny 16.05.22)
Utgiftsrefusjonsskjema (pdf)
Reiseregning (pdf)