Styret i Akershus svømmekrets har det overordnede ansvaret for Akershus svømmekrets´ økonomi.

Økonomihåndboken skal være et hjelpemiddel for Akershus svømmekrets for å sikre god økonomistyring. Styreleder, økonomiansvarlig og andre som trenger en innføring i hvordan økonomirutinene til Akershus svømmekrets fungerer skal kunne finne informasjonen de trenger i økonomihåndboken.

Økonomihåndbok (pdf)

Vedlegg:
Årshjul (pdf)
Fullmaktsmatrise (pdf)
Rollebeskrivelse (pdf)
Utstyrs- og eiendelsoversikt (pdf)
Utgiftsrefusjonsskjema (pdf)
Reiseregning (pdf)