Kretshåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om kretsen og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i kretsen. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer i Akershus svømmekrets´ styre.

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår krets, hvilken krets vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

Kretshåndboken – ny versjon kommer

Vedlegg:
Forslag til forretningsorden
Forslag til kretsting
Mal – Innkalling til styremøte
Mal – Innkalling til kretsting
Mal – Protokoll kretsting
Mal – Referat styremøte 
Mal – Saksliste kretsting
Mal – Sjekkliste kretsting 
Mal – Tingdokument 
Økonomihåndbok