Idretten trenger flere kvinner i leder- og trenerposisjoner, og vi trenger hjelp av idrettslag, kretsledd og særforbund  for å realisere dette. Målet med #GNIST er å bedre kjønnsbalansen i idretten. Sammen tenner vi GNISTEN!

Norges idrettsforbund

«Hvorfor trenger idretten flere kvinner?»

«Ikke mangel på kvinner, men kvinner i riktige posisjoner»

«Hvorfor er det så stor kjønnsubalanse på leder- og trenernivå i idretten?»

«Dumt å bare rekruttere fra 50% av befolkningen»


Les mer her