Våre satsningsområder er et resultat av en kickoff juni 2022. Områdene er gjeldende frem til neste kretsting i 2024 og nytt kretsstyre er konstituert. Videreføring av satsningsområdene vil avgjøres av det nye styret.

Dommere

AHSK ønsker å opparbeide en god og motivert dommerstab i kretsen.

Delmåldokument; dommere

Paraidrett

Kretsen ønsker å få flere utøvere inn i paraidretten.

Delmåldokument; paraidrett

Samfunnsansvar

Å ta etiske og ansvarlige valg med tanke på sosiale, økonomiske og miljømessige forhold er et viktig samfunnsansvar. Det finnes også etiske begrunnelser for at kretsen bør være opptatt av sitt samfunnsansvar.

Delmåldokument; samfunnsansvar

VIK

Akershus svømmekrets ønsker være en proaktiv aktør i fora der idrettsanlegg med basseng skal planlegges.

Delmåldokument; VIK