Våre satsningsområder er et resultat av en kickoff juni 2022. Områdene er gjeldende frem til neste kretsting i 2024 og nytt kretsstyre er konstituert. Videreføring av satsningsområdene vil avgjøres av det nye styret.

Fasilitere webinarer/kurs

Akershus svømmekrets ønsker å tilby relevante webinarer/kurs til klubbene.

Satsningsdokument; fasilitere webinarer/kurs

Kompetansestyring

For å kunne arbeide godt sammen med andre organisasjonsledd, eksternt og ikke minst internt må styret ha kompetanse innen organisasjon og ledelse, økonomi, idrettens regelverk og praktiske verktøy som letter vårt arbeide.

Satsningsdokument; kompetansestyring

Samarbeid mellom svømmekretser

Akershus svømmekrets ønsker at svømmekretsene i Norge skal samarbeide
mer.

Satsningsdokument; samarbeid mellom svømmekretser

Vannpolo og Open Water

Kretsen skal rette større fokus mot de mindre svømmeidrettene; vannpolo og
open water, og øke oppfølgingen mot klubbene som driver med disse
idrettene.

Satsningsdokument; vannpolo og open water