Mastersutvalget (MaU) søker aktuelle kandidater til arrangement av Nordisk mastersmesterskap (NoM) 2016.

NoM rulerer mellom medlemsnasjonene, og i 2016 er det Norges tur.

• NoM masters svømmes primært på 25 m bane, men unntaksvis på 50 hvis dette er arrangørens eneste mulighet.

• NoM er et forholdvis lite mesterskap sammenliknet med NM Masters.

• NoM arrangeres vanligvis den første helgen i oktober, noe som kolliderer med den norske høstferien. Dette gjør det vanskelig for mange klubber å avvikle et stevne i de relatere helgene, ettersom dette er de mest inntektsbringende dagene for svømmehallene.
Her åpner vi derfor for å flytte mesterskapet enten en uke fremover, dvs til den andre helgen i oktober, eller bakover til september.

• Mesterskapet avvikles over tre eller fire økter, utfra arrangørens ønske og kapasitet. De siste årene har stevnet blitt gjennomført over tre økter, med første økt fredag ettermiddag, og to økter lørdag. Bankett/felles middag følger lørdag kveld.

Fristen for å søke er så raskt som mulig, men interesserte bes kontakte: linn@kns.no innen 01.10.15