Til organisasjoner og personer som allerede er med eller som vurderer å bli med i Aksjon Strømmensbadet. Send gjerne invitasjonen videre.

Tidspunkt: Tirsdag 2. juni 2015 kl 1900-2030.
Sted: Skjetten klubbhus, Nordensvei 21, 2013 Skjetten.

Dagsorden:
1. Kort presentasjon av deltakerne – ca 5 min
2. Formålet til Aksjon Strømmensbadet – ca 15 min.
3. Status og aktiviteter så lang – ca 30 min.
4. Veien videre – ca 30 min
5. Avslutning

Håper at alle deltakere kan lese igjennom det som ligger på facebook før møtet.
Skjetten klubbhus ligger bak kunstgressbanen som igjen ligger bak Skjettensenteret. Parkering på baksiden av Skjettensenteret.

Mvh
Michael Hagring
Aksjon Strømmensbadet
michael_hagring@hotmail.com
Mob 93252638
Følg oss på facebook