Akershus svømmekrets ønsker å oppfordre klubbene til å advare svømmere og tilskuere ved gjennomføring av stevner at tyveri er mer utbredt og oppfordre de til å sikre sine eiendeler.

Eksempler kan være sko som settes fra seg utenfor garderoben eller svømmehallen bør låses eller tas med inn. Konkurransedrakter, mobiltelefoner og andre verdisaker bør ikke ligge i bagger uten tilsyn.

Ettersom de aller fleste svømmehaller ikke har låsbare skap så oppfordrer vi klubbene til å hjelpe hverandre med å passe på hverandres ting.